Thursday, September 22, 2022

AI Conferences in 2023

10th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN 2023)
23-24 March 2023
General Chair: Manoj Kumar Pandey

2023 IEEE Conference on Artificial Intelligence (IEEE CAI 2023)
7-8 June 2023
General Chairs: Gary Fogel and Piero Bonissone

IEEE Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications (IEEE CIVEMSA 2023)
12-14 June 2023
General Chair: Adel M. Alimi

2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2023)
18-23 June 2023
General Chairs: Brijesh Verma and Nik Kasabov

2023 IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC 2023)
2-5 July 2023
General Chair: Gui DeSouza
 
2023 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2023)
13-17 August 2023
General Co-Chairs: Frank Chung-Hoon Rhee and Byung-Jae Choi

2023 IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL-EpiRob 2023)
9-11 November 2023
General Chair: Zhijun Li

Friday, September 16, 2022

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 14, Issue 3, September 2022

Author(s): Hayet Brabra, Marcos Báez, Boualem Benatallah, Walid Gaaloul, Sara Bouguelia, Shayan Zamanirad
Pages: 783 - 798

Author(s): Yueying Zhou, Shuo Huang, Ziming Xu, Pengpai Wang, Xia Wu, Daoqiang Zhang
Pages: 799 - 818

Author(s): Zhiyong Wang, Jingjing Liu, Wanqi Zhang, Wei Nie, Honghai Liu
Pages: 819 - 832

Author(s): Wei Li, Wei Huan, Bowen Hou, Ye Tian, Zhen Zhang, Aiguo Song
Pages: 833 - 846

Author(s): Xiaolei Zhu, Baixin Zhao, De Ma, Huajin Tang
Pages: 847 - 856

Author(s): Zhenjie Zhao, Xiaojuan Ma
Pages: 857 - 868

Author(s): Xilong Liu, Zhiqiang Cao, Yingying Yu, Guangli Ren, Junzhi Yu, Min Tan
Pages: 869 - 881

Author(s): Xue-Wen Ding, Zhen-Tao Liu, Dan-Yun Li, Yong He, Min Wu
Pages: 882 - 891

Author(s): Baiyan Zhang, Hefei Ling, Jialie Shen, Qian Wang, Jie Lei, Yuxuan Shi, Lei Wu, Ping Li
Pages: 892 - 901

Author(s): Hongbo Bi, Lina Yang, Huihui Zhu, Di Lu, Jianguo Jiang
Pages: 902 - 915

Author(s): Ting Lu, Zhengfu Peng, Xiaofen Xing, Xiangmin Xu, Jianxin Pang
Pages: 916 - 925

Author(s): Seyedeh Naghmeh Miri Ashtiani, Hamid Behnam, Mohammad Reza Daliri
Pages: 926 - 934

Author(s): Yong Peng, Feiwei Qin, Wanzeng Kong, Yuan Ge, Feiping Nie, Andrzej Cichocki
Pages: 935 - 947

Author(s): Qin Li, Yong Wang
Pages: 948 - 956

Author(s): Rui Wang, Xiao-Jun Wu, Zhen Liu, Josef Kittler
Pages: 957 - 970

Author(s): Mohan Karnati, Ayan Seal, Anis Yazidi, Ondrej Krejcar
Pages: 971 - 984

Author(s): Zhongliang Yu, Lili Li, Zhizhong Wang, Hangyuan Lv, Jinchun Song
Pages: 985 - 994

Author(s): Aysun Kocak, Erkut Erdem, Aykut Erdem
Pages: 995 - 1008

Author(s): Chuang Yang, Zhi Xiong, Jianye Liu, Lijun Chao, Yudi Chen
Pages: 1009 - 1020

Author(s): Suresh Kumar, Alexandros Giagkos, Patricia Shaw, Raphaël Braud, Mark Lee, Qiang Shen
Pages: 1021 - 1035

Author(s): Steven L. Elmlinger, Deokgun Park, Jennifer A. Schwade, Michael H. Goldstein
Pages: 1036 - 1045

Author(s): Yue Gu, Xue Li, Shengyong Chen, Xiaoli Li
Pages: 1046 - 1053

Author(s): Dong Liu, Binpeng Lu, Ming Cong, Honghua Yu, Qiang Zou, Yu Du
Pages: 1054 - 1065

Author(s): Chaoqing Xu, Guodao Sun, Ronghua Liang, Xiufang Xu
Pages: 1066 - 1081

Author(s): Caiwei Song, Gangfeng Liu, Changle Li, Jie Zhao
Pages: 1082 - 1091

Author(s): Ashwin Lele, Yan Fang, Justin Ting, Arijit Raychowdhury
Pages: 1092 - 1103

Author(s): Shuo Huang, Liang Sun, Muhammad Yousefnezhad, Meiling Wang, Daoqiang Zhang
Pages: 1104 - 1118

Author(s): Zhiqiang Wang, Jing Jin, Ren Xu, Chang Liu, Xingyu Wang, Andrzej Cichocki
Pages: 1119 - 1128

Author(s): Ye Tian, Shichen Peng, Shangshang Yang, Xingyi Zhang, Kay Chen Tan, Yaochu Jin
Pages: 1129 - 1142

Author(s): Yifan Xia, Hui Yu, Xiao Wang, Muwei Jian, Fei-Yue Wang
Pages: 1143 - 1154

Author(s): Ruiqi Wu, Fei Chao, Changle Zhou, Yuxuan Huang, Longzhi Yang, Chih-Min Lin, Xiang Chang, Qiang Shen, Changjing Shang
Pages: 1155 - 1169

Author(s): Rui Yang, Zhiqiang Ma, Chunyu Wang, Baoxiang Du
Pages: 1170 - 1178

Author(s): Beatriz García-Martínez, Antonio Fernández-Caballero, Raúl Alcaraz, Arturo Martínez-Rodrigo
Pages: 1179 - 1187

Author(s): Pramod Gaur, Anirban Chowdhury, Karl McCreadie, Ram Bilas Pachori, Hui Wang
Pages: 1188 - 1197

Author(s): Zhi-Peng Li, Hai-Long Su, Xiao-Bo Zhu, Xiu-Mei Wei, Xue-Song Jiang, Valeriya Gribova, Vladimir Fedorovich Filaretov, De-Shuang Huang
Pages: 1198 - 1207

Author(s): Yu Qi, Ling Ding, Yueming Wang, Gang Pan
Pages: 1208 - 1216

Author(s): Mousumi Laha, Amit Konar, Pratyusha Rakshit, Atulya K. Nagar
Pages: 1217 - 1231

Author(s): Gansheng Tan, Kai Xu, Jinbiao Liu, Honghai Liu
Pages: 1232 - 1244

Author(s): Motoko Iwashita, Makiko Ishikawa
Pages: 1245 - 1257

Author(s): Guangxin Li, Nanjun Li, Faliang Chang, Chunsheng Liu
Pages: 1258 - 1269

Author(s): Kai-Chun Liu, Kuo-Hsuan Hung, Chia-Yeh Hsieh, Hsiang-Yun Huang, Chia-Tai Chan, Yu Tsao
Pages: 1270 - 1281

Author(s): Ze Wang, Chi Man Wong, Wenya Nan, Qi Tang, Agostinho C. Rosa, Peng Xu, Feng Wan
Pages: 1282 - 1295

Author(s): Xiaofu Wu, Ben Xie, Yuxin Zhang, Shiliang Zhao, Suofei Zhang
Pages: 1296 - 1300

Thursday, September 15, 2022

Soft Computing, Volume 26, issue 19, October 2022

Author(s): Shengwen Wang, Qingguo Li
Pages: 9751 - 9760

Author(s): Lili Zhou, Xiaohui Li...Weina Ma
Pages: 9761 - 9774

Author(s): Ying Han, Sheng Chen, Xiaoning Shen
Pages: 9775 - 9784

Author(s): Gang WangHua Mao
Pages: 9785 - 9804

Author(s): Nikita SetiaR. K. Mohanty
Pages: 9805 - 9821

Author(s): Antonio Di NolaRevaz GrigoliaGaetano Vitale
Pages: 9823 - 9830

Author(s): İhsan Kaya, Ali Karaşan...Murat Çolak
Pages: 9831 - 9858

Author(s): Prem Kumar Singh
Pages: 9859 - 9871

Author(s): S. B. Fulzele, S. B. Khatke...A. G. Kamble
Pages: 9873 - 9881

Author(s): Deepesh Sharma
Pages: 9883 - 9896

Author(s): Ting-hai Zhang, Feng Qin...Qimin Hu
Pages: 9897 - 9910

Author(s): N. Padmaja, P. Balasubramaniam
Pages: 9911 - 9925

Author(s): Fan He, Shuang Zhou...XiaoYu Liu
Pages: 9927 - 9935

Author(s): Zhe Wang, Fuyuan Xiao, Zehong Cao
Pages: 9937 - 9952

Author(s): Qian Yu, Jun Cao...Jiongyan Liu
Pages: 9953 - 9977

Author(s): Gholamreza Haseli, Saeid Jafarzadeh Ghoushchi
Pages: 9979 - 9992

Author(s): Chaolong Zhang, Haibo Zhou...Ji’an Duan
Pages: 9993 - 10005

Author(s): İbrahim Şanlıbaba
Pages: 10007 - 10017

Author(s): Rıdvan Şahin
Pages: 10019 - 10033

Author(s): Anıl Boz Semerci, Ayşe Abbasoğlu Özgören, Duygu İçen
Pages: 10035 - 10047

Author(s): Mohammad Ghassem Akbari, Saeed Khorashadizadeh, Mohammad-Hassan Majidi
Pages: 10049 - 10062

Author(s): Gianni D’Angelo, Maria Nunzia Scoppettuolo...Francesco Palmieri
Pages: 10063 - 10074

Author(s): Gianni D’Angelo, Salvatore Rampone
Pages: 10075 - 10083

Author(s): Ali Karsaz
Pages: 10085 - 10101

Author(s): Yuanpeng Long, Weiwei Sun...Guo Zhang
Pages: 10103 - 10114

Author(s): Huseyin Cizmeci, Caner Ozcan, Rafet Durgut
Pages: 10115 - 10125

Author(s): Toshitaka Hayashi, Hamido Fujita
Pages: 10127 - 10149

Author(s): S. Lokesh Kumar, Yamani Sai Asish, Sannasi Ganapathy
Pages: 10151 - 10162

Author(s): Aining Chi, Maode Ma...Zhigang Jin
Pages: 10163 - 10186

Author(s): Haiping Ma, Yu Shan...Dan Simon
Pages: 10187 - 10205

Author(s): Dang Van Hieu, Yeol Je Cho...Nguyen Hai Ha
Pages: 10207 - 10221

Author(s): Carmine Cerrone, Anna Sciomachen
Pages: 10223 - 10237

Author(s): Jirui Li, Rui Zhang, Yafeng Zheng
Pages: 10239 - 10252

Author(s): Krishan Kumar, Debdas Ghosh, Gourav Kumar
Pages: 10253 - 10273

Author(s): Abolghasem Yousefi-Babadi, Ali Bozorgi-Amiri, Reza Tavakkoli-Moghaddam
Pages: 10275 - 10299

Author(s): Rajeev Das, Kedar Nath Das, Saurabh Mallik
Pages: 10301 - 10320

Author(s): Necmettin Alp, Hüseyin Budak...Mehmet Zeki Sarıkaya
Pages: 10321 - 10329

Author(s): Qian Qian, Yi Deng...Yingna Li
Pages: 10331 - 10369

Author(s): Wei Yang, Yongfeng Pang
Pages: 10371 - 10387

Author(s): Qing Shen, Xiongtao Zhang...Yunliang Jiang
Pages: 10389 - 10400

Author(s): Shu Liu, Enquan Huang...Deepak Kumar Jain
Pages: 10401 - 10407

Author(s): Amalesh Kumar Manna, Asoke Kumar Bhunia
Pages: 10409 - 10421

Author(s): Tamalika Chaira
Pages: 10423 - 10433

Author(s): Imène Neggaz, Hadria Fizazi
Pages: 10435 - 10464

Author(s): Xing He, Yu-bin Wu, Li-jun Song
Pages: 10465 - 10475

Author(s): Tze Lin Kok, Chris Aldrich...Jacques Olivier
Pages: 10477 - 10492

Author(s): Dragoş Dobrean, Laura Dioşan
Pages: 10493 - 10511

Author(s): Fatemeh Asghari Azhiri, Behzad Mozaffari Tazehkand, Reza Abdolee
Pages: 10513 - 10526

Author(s): K. Meena, N. N. Krishna Veni...L. Sharmila
Pages: 10527 - 10533

Author(s): Katsunori Miura, Courtney Powell, Masaharu Munetomo
Pages: 10535 - 10546

Tuesday, September 13, 2022

Evolving Systems, Volume 13, Issue 5, October 2022

Author(s): Zhao-Xu Yang, Zhi-Xin Yang, Hai-Jun Rong
Pages: 637 - 651

Author(s): Carlos M. Viriato Neto, Luca G. Honorio, Eduardo P. de Aguiar
Pages: 653 - 666

Author(s): Fernanda Pereira Santos Rodrigues, Alisson Marques Silva, Andre Paim Lemos
Pages: 667 - 686

Author(s): María Guadalupe Bedolla-Ibarra, Maria del Carmen Cabrera-Hernandez...Saul Tovar-Arriaga
Pages: 687 - 702

Author(s): Arthur Caio Vargas Pinto, Thiago Esterci Fernandes...Eduardo Pestana de Aguiar
Pages: 703 - 721

Author(s): Lucas Giusti, Leonardo Carvalho...Eduardo Ogasawara
Pages: 723 - 736

Author(s): Qiong Sun, Xiaojuan Sheng
Pages: 737 - 746

Author(s): Petar Radanliev, David De Roure...Uchenna Ani
Pages: 747 - 757


Tuesday, September 6, 2022

Soft Computing, Volume 26, issue 18, September 2022

Author(s): Shufen Niu, Fei Yu...Caifen Wang
Pages: 8949 - 8960

Author(s): Guoqian Pan, Yong Xiang...Xinzhi Zhou
Pages: 8961 - 8970

Author(s): Ninghua Gao, Zixuan Cao...Haojie Jiang
Pages: 8971 - 8985

Author(s): Jeong-Gon Lee, Manzoor Kaleem Shaik...Young Bae Jun
Pages: 8987 - 8996

Author(s): İsmet Altıntaş, Kemal Taşköprü, Peyil Esengul kyzy
Pages: 8997 - 9010

Author(s): Tahir Mahmood, Zeeshan Ali
Pages: 9011 - 9020

Author(s): Jeffrey T. Denniston, Sergey A. Solovyov
Pages: 9021 - 9033

Author(s): B. Visakamoorthi, K. Subramanian, P. Muthukumar
Pages: 9035 - 9048

Author(s): Arnab Kumar De, Debjani Chakraborty, Animesh Biswas
Pages: 9049 - 9068

Author(s): Hao Li, Kun Zhang
Pages: 9069 - 9081

Author(s): Shahid Hussain Gurmani, Huayou Chen, Yuhang Bai
Pages: 9083 - 9100

Author(s): Ting-Ting Xu, Hui Zhang, Bo-Quan Li
Pages: 9101 - 9115

Author(s): Muhammad Zahir Khan, Muhammad Farid Khan...Abdur Razzaque Mughal
Pages: 9117 - 9124

Author(s): Ankan Bhaumik, Sankar Kumar Roy
Pages: 9125 - 9135

Author(s): M. G. Brikaa
Pages: 9137 - 9139

Author(s): Satish Kumar Satti, K. Suganya Devi...P. Srinivasan
Pages: 9141 - 9153

Author(s): Monika Jyotiyana, Nishtha Kesswani...Munish Kumar
Pages: 9155 - 9165

Author(s): Mei Yang, Ming K. Lim...Du Ni
Pages: 9167 - 9178

Author(s): Weidong Zou, Yuanqing Xia, Weipeng Cao
Pages: 9179 - 9188

Author(s): Manisha Sawant, Kishor M. Bhurchandi
Pages: 9189 - 9198

Author(s): Yanli Yang, Yichuan He
Pages: 9199 - 9214

Author(s): Jingyue Zhou, Ye Tian...Qianru Zhai
Pages: 9215 - 9227

Author(s): Hala A. Omar, M. A. El-Shorbagy
Pages: 9229 - 9245

Author(s): Cong Gao, Zhongbo Hu...Qinghua Su
Pages: 9247 - 9271

Author(s): A. KavehL. Mottaghi, R. A. Izadifard
Pages: 9273 - 9286

Author(s): Tahereh Abbasi-khazaeiMohammad Hossein Rezvani
Pages: 9287 - 9322

Author(s): Shyam Singh Rajput
Pages: 9323 - 9338

Author(s): Neelbrata Roy, Anindita Sengupta, Ashoke Sutradhar
Pages: 9339 - 9348

Author(s): Sofian Kassaymeh, Salwani Abdullah...Zalinda Othman
Pages: 9349 - 9368

Author(s): Ziad M. Ali, Mujahed Al-Dhaifallah, Tetsuya Komikawa
Pages: 9369 - 9384

Author(s): Qiqi Li, Zhongfeng Qin, Yingchen Yan
Pages: 9385 - 9394

Author(s): Smita Mohanty, Rajashree Dash
Pages: 9395 - 9417

Author(s): Katarina Rogulj, Jelena Kilić Pamuković...Edmundas Kazimieras Zavadskas
Pages: 9419 - 9444

Author(s): Chuan Yue
Pages: 9445 - 9464

Author(s): Ke Wang, Xiaolin Huang...Jian Zhou
Pages: 9465 - 9480

Author(s): Zahra Rajabi, Mahdi Eftekhari...Hadi Beirami
Pages: 9481 - 9496

Author(s): Patricia Melin, Ivette Miramontes...German Prado-Arechiga
Pages: 9497 - 9514

Author(s): Shiv Prakash Bihari, Pradip Kumar Sadhu
Pages: 9515 - 9525

Author(s): Xinjie Zhou, Xinjian Sun...Pengtao Zhang
Pages: 9527 - 9541

Author(s): Seyyed Mehdi Hosseini, Yazdan Soltanpour, Mohammad Mahdi Paydar
Pages: 9543 - 9556

Author(s): Xiaoling Yao, Rongguo Zhang...Jian Zhao
Pages: 9557 - 9572

Author(s): Jagriti Saini, Maitreyee Dutta, Gonçalo Marques
Pages: 9573 - 9586

Author(s): Liang Yang, Shuqun Li...Hongfei Lin
Pages: 9587 - 9605

Author(s): Sajjad Saeedi, S. M. Hassan Hosseini
Pages: 9607 - 9620

Author(s): Meizhen Liu, FengYu Zhou...HongChang Sun
Pages: 9621 - 9634

Author(s): Mohammad Javad Mehrabi, Vahid Rafe
Pages: 9635 - 9663

Author(s): Jing Wang, Yuanzi Zhang...Shiguo Huang
Pages: 9665 - 9687

Author(s): Roberto De Prisco, Rocco Zaccagnino
Pages: 9689 - 9706

Author(s): Xiang-yang Wang, Pan-pan Niu...Jia-lin Tian
Pages: 9707 - 9727

Author(s): Ebubekir Kaya
Pages: 9729 - 9750

Monday, September 5, 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 9, September 2022

Author(s): Zhong Yuan, Hongmei Chen, Pengfei Zhang, Jihong Wan, Tianrui Li
Pages: 3395 - 3409

Author(s): Qiongdan Lou, Zhaohong Deng, Zhiyong Xiao, Kup-Sze Choi, Shitong Wang
Pages: 3410 - 3425

Author(s): Vasilios N. Katsikis, Predrag S. Stanimirović, Spyridon D. Mourtas, Lin Xiao, Darjan Karabašević, Dragiša Stanujkić
Pages: 3426 - 3435

Author(s): Yuhang Fu, Fanglai Zhu
Pages: 3436 - 3446

Author(s): Regivan Santiago, Benjamín Bedregal, Graçaliz Pereira Dimuro, Javier Fernandez, Humberto Bustince, Habib M. Fardoun
Pages: 3447 - 3459

Author(s): Jialiang Xie, Honghui Wang, Jonathan M. Garibaldi, Dongrui Wu
Pages: 3460 - 3472

Author(s): Lun Hu, Xiangyu Pan, Zehai Tang, Xin Luo
Pages: 3473 - 3485

Author(s): Xin Yang, Yujie Li, Dun Liu, Tianrui Li
Pages: 3486 - 3500

Author(s): Hong Zhu, Xizhao Wang, Ran Wang
Pages: 3501 - 3513

Author(s): Sy Dzung Nguyen, Vu Song Thuy Nguyen, Nhat Truong Pham
Pages: 3514 - 3526

Author(s): Yingkang Xie, Qian Ma, Zhen Wang
Pages: 3527 - 3536

Author(s): Xiubin Zhu, Dan Wang, Witold Pedrycz, Zhiwu Li
Pages: 3537 - 3547

Author(s): Guixiang Wang, Yanyan Wang, Junmin Tang
Pages: 3548 - 3558

Author(s): Yunjun Zheng, Han Zhao, Jinchuan Zheng, Chunsheng He, Zhijun Li
Pages: 3559 - 3573

Author(s): Honggui Han, Chenxuan Sun, Xiaolong Wu, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 3574 - 3588

Author(s): Boomipalagan Kaviarasan, Oh-Min Kwon, Myeong Jin Park, Rathinasamy Sakthivel
Pages: 3589 - 3600

Author(s): Kaixin Zhao, Yaping Dai, Zhiyang Jia, Ye Ji
Pages: 3601 - 3616

Author(s): Decui Liang, Yuanyuan Fu, Zeshui Xu
Pages: 3617 - 3632

Author(s): Shuai Sui, Hao Xu, Shaocheng Tong, C. L. Philip Chen
Pages: 3633 - 3644

Author(s): Decui Liang, Yuanyuan Fu, Zeshui Xu, Wanting Tang
Pages: 3645 - 3660

Author(s): Wei Wang, Liang Cao, Tieshan Li, Hongjing Liang, Fuchun Sun
Pages: 3661 - 3672

Author(s): Longwang Huang, Min Wang
Pages: 3673 - 3684

Author(s): Lei Jia, Lin Xiao, Jianhua Dai
Pages: 3685 - 3694

Author(s): Leyu Bi, Weihua Cao, Wenkai Hu, Min Wu
Pages: 3695 - 3707

Author(s): Xiao Min, Simone Baldi, Wenwu Yu
Pages: 3708 - 3721

Author(s): Xiaowei Gu, Plamen P. Angelov
Pages: 3722 - 3735

Author(s): Fei Ding, Xu Han, Chao Jiang, Jie Liu, Chen Peng
Pages: 3736 - 3747

Author(s): Jiaojiao Niu, Degang Chen, Jinhai Li, Hui Wang
Pages: 3748 - 3761

Author(s): Guiling Li, Chen Peng, Xiangpeng Xie, Shaorong Xie
Pages: 3762 - 3773

Author(s): Giuseppe Patanè
Pages: 3774 - 3784

Author(s): Mostafa Rostaghi, Mohammad Mahdi Khatibi, Mohammad Reza Ashory, Hamed Azami
Pages: 3785 - 3796

Author(s): Zhen Wang, Shan-Shan Wang, Lan Bai, Wen-Si Wang, Yuan-Hai Shao
Pages: 3797 - 3811

Author(s): Yingnan Pan, Qi Li, Hongjing Liang, Hak-Keung Lam
Pages: 3812 - 3822

Author(s): Ming Chen, Hak-Keung Lam, Bo Xiao, Hongying Zhou
Pages: 3823 - 3832

Author(s): Guillermo Badia, Carles Noguera
Pages: 3833 - 3840

Author(s): Kai Zhang, Jianhua Dai, Zeshui Xu
Pages: 3841 - 3856

Author(s): Kaixin Lu, Zhi Liu, Haoyong Yu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang
Pages: 3857 - 3868

Author(s): Lijie You, Zenghui Hu, Xiaowu Mu
Pages: 3869 - 3879

Author(s): Dhan Jeet Singh, Nishchal K. Verma, Ajoy Kanti Ghosh, Appasaheb Malagaudanavar
Pages: 3880 - 3893

Author(s): Shen Yan, Zhou Gu, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 3894 - 3904

Author(s): Jie Lan, Yan-Jun Liu, Tongyu Xu, Shaocheng Tong, Lei Liu
Pages: 3905 - 3917

Author(s): Parham Kazemi, Hossein Karshenas
Pages: 3918 - 3927

Author(s): Aiwen Meng, Hak-Keung Lam, Ziguang Wang, Fucai Liu
Pages: 3928 - 3939

Author(s): Zhi Lian, Peng Shi, Cheng Chew Lim
Pages: 3940 - 3951

Author(s): Meng Han, Hak-Keung Lam, Fucai Liu, Yinggan Tang, Bo Han, Hongying Zhou
Pages: 3952 - 3966

Author(s): Pasquale D’Alterio, Jonathan M. Garibaldi, Christian Wagner
Pages: 3967 - 3978

Author(s): Gleb Beliakov, Thang Cao, Vicky Mak-Hau
Pages: 3979 - 3989

Author(s): Ángel López-Oriona, Pierpaolo D’Urso, José A. Vilar, Borja Lafuente-Rego
Pages: 3990 - 4004

Author(s): Laura De Miguel, Regiván Santiago, Christian Wagner, Jonathan M. Garibaldi, Zdenko Takáč, Antonio Francisco Roldán López de Hierro, Humberto Bustince
Pages: 4005 - 4016

Author(s): Weidong Zou, Yuanqing Xia, Li Dai
Pages: 4017 - 4024

Author(s): Xiang-Peng Xie, Qian Wang, Mohammed Chadli, Kaibo Shi
Pages: 4025 - 4030

Friday, August 19, 2022

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 33, Issue 8, August 2022

Author(s): Licheng Jiao, Ruohan Zhang, Fang Liu, Shuyuan Yang, Biao Hou, Lingling Li, Xu Tang
Pages: 3195 - 3215

Author(s): Zhipei Hu, Hongru Ren, Peng Shi
Pages: 3216 - 3226

Author(s): Xiao-Zhen Liu, Kai-Ning Wu, Xiaohua Ding, Weihai Zhang
Pages: 3227 - 3237

Author(s): Qi Wang, Tao Han, Junyu Gao, Yuan Yuan
Pages: 3238 - 3250

Author(s): João F. L. de Oliveira, Eraylson G. Silva, Paulo S. G. de Mattos Neto
Pages: 3251 - 3263

Author(s): Guojun Wang, Weijun Li, Liping Zhang, Linjun Sun, Peng Chen, Lina Yu, Xin Ning
Pages: 3264 - 3276

Author(s): Akshay Agarwal, Gaurav Goswami, Mayank Vatsa, Richa Singh, Nalini K. Ratha
Pages: 3277 - 3289

Author(s): Yaohua Liu, Gang Wu, Zhi Tian, Qing Ling
Pages: 3290 - 3304

Author(s): Hailin Wang, Feng Zhang, Jianjun Wang, Tingwen Huang, Jianwen Huang, Xinling Liu
Pages: 3305 - 3319

Author(s): Lituan Wang, Lei Zhang, Xiaofeng Qi, Zhang Yi
Pages: 3320 - 3330

Author(s): Weiwei Sun, You Wu, Xinyu Lv
Pages: 3331 - 3342

Author(s): Hyun-Soo Choi, Dahuin Jung, Siwon Kim, Sungroh Yoon
Pages: 3343 - 3356

Author(s): Zhongwei Huang, Haijun Lei, Guoliang Chen, Alejandro F. Frangi, Yanwu Xu, Ahmed Elazab, Jing Qin, Baiying Lei
Pages: 3357 - 3371

Author(s): Dou Quan, Shuang Wang, Ning Huyan, Jocelyn Chanussot, Ruojing Wang, Xuefeng Liang, Biao Hou, Licheng Jiao
Pages: 3372 - 3386

Author(s): Qiang Yu, Shiming Song, Chenxiang Ma, Jianguo Wei, Shengyong Chen, Kay Chen Tan
Pages: 3387 - 3399

Author(s): Lida Li, Jiangtao Xie, Peihua Li, Lei Zhang
Pages: 3400 - 3414

Author(s): Vasilios N. Katsikis, Spyridon D. Mourtas, Predrag S. Stanimirović, Yunong Zhang
Pages: 3415 - 3424

Author(s): Risheng Liu, Long Ma, Yuxi Zhang, Xin Fan, Zhongxuan Luo
Pages: 3425 - 3436

Author(s): Ningning Han, H. N. Mhaskar, Charles K. Chui
Pages: 3437 - 3447

Author(s): Liyang Liu, Bochao Wang, Zhanghui Kuang, Jing-Hao Xue, Yimin Chen, Wenming Yang, Qingmin Liao, Wayne Zhang
Pages: 3448 - 3460

Author(s): Haoran Tan, Yaonan Wang, Min Wu, Zhiwu Huang, Zhiqiang Miao
Pages: 3461 - 3473

Author(s): Xiaozheng Jin, Shaoyu Lü, Jiguo Yu
Pages: 3474 - 3486

Author(s): Ronghu Chi, Yu Hui, Biao Huang, Zhongsheng Hou, Xuhui Bu
Pages: 3487 - 3497

Author(s): James Oldfield, Yannis Panagakis, Mihalis A. Nicolaou
Pages: 3498 - 3509

Author(s): Juan Ni, Zhenhua Huang, Chang Yu, Dongdong Lv, Cheng Wang
Pages: 3510 - 3521

Author(s): Didier A. Vega-Oliveros, Liang Zhao, Anderson Rocha, Lilian Berton
Pages: 3522 - 3532

Author(s): Yibang Ruan, Yanshan Xiao, Zhifeng Hao, Bo Liu
Pages: 3533 - 3546

Author(s): Teng Wan, Shaoyi Du, Wenting Cui, Runzhao Yao, Yuyan Ge, Ce Li, Yue Gao, Nanning Zheng
Pages: 3547 - 3559

Author(s): Jun Lu, Jinliang Ding, Changxin Liu, Tianyou Chai
Pages: 3560 - 3571

Author(s): Jongmin Yu, Younkwan Lee, Kin Choong Yow, Moongu Jeon, Witold Pedrycz
Pages: 3572 - 3586

Author(s): Yu Zhang, Tao Zhou, Wei Wu, Hua Xie, Hongru Zhu, Guoxu Zhou, Andrzej Cichocki
Pages: 3587 - 3597

Author(s): Xingyu Chen, Chunyu Wang, Xuguang Lan, Nanning Zheng, Wenjun Zeng
Pages: 3598 - 3611

Author(s): Hao Fei, Yue Zhang, Yafeng Ren, Donghong Ji
Pages: 3612 - 3621

Author(s): Sanbo Ding, Zhanshan Wang, Xiangpeng Xie
Pages: 3622 - 3633

Author(s): Jingyu Wang, Lin Wang, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 3634 - 3644

Author(s): Zhe Chen, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler
Pages: 3645 - 3659

Author(s): Ju Jia, Meng Luo, Jinshuo Liu, Weixiang Ren, Lina Wang
Pages: 3660 - 3674

Author(s): Qinghua Zhang, Yunlong Cheng, Fan Zhao, Guoyin Wang, Shuyin Xia
Pages: 3675 - 3689

Author(s): Wentao Zhang, Zhiqiang Zuo, Yijing Wang
Pages: 3690 - 3699

Author(s): Min Wang, Haotian Shi, Cong Wang, Jun Fu
Pages: 3700 - 3712

Author(s): Weiwei Shi, Yihong Gong, Badong Chen, Xinhong Hei
Pages: 3713 - 3726

Author(s): Bin Wang, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 3727 - 3740

Author(s): Yu Wang, Chong Tang, Shuo Wang, Long Cheng, Rui Wang, Min Tan, Zengguang Hou
Pages: 3741 - 3752

Author(s): Xavier Alameda-Pineda, Vincent Drouard, Radu Patrice Horaud
Pages: 3753 - 3764

Author(s): Junyang Chen, Zhiguo Gong, Wei Wang, Weiwen Liu, Xiao Dong
Pages: 3765 - 3777

Author(s): Shixian Wen, Amanda Rios, Yunhao Ge, Laurent Itti
Pages: 3778 - 3791

Author(s): Jee Seok Yoon, Myung-Cheol Roh, Heung-Il Suk
Pages: 3792 - 3803

Author(s): Yuan-Xin Li, Zhongsheng Hou, Wei-Wei Che, Zheng-Guang Wu
Pages: 3804 - 3813

Author(s): Qingxin Meng, Xuzhi Lai, Ze Yan, Chun-Yi Su, Min Wu
Pages: 3814 - 3828

Author(s): Guoliang Chen, Jianwei Xia, Ju H. Park, Hao Shen, Guangming Zhuang
Pages: 3829 - 3841

Author(s): Wenwen Min, Xiang Wan, Tsung-Hui Chang, Shihua Zhang
Pages: 3842 - 3856

Author(s): Cuie Yang, Yiu-Ming Cheung, Jinliang Ding, Kay Chen Tan
Pages: 3857 - 3871

Author(s): Xindi Yang, Hao Zhang, Zhuping Wang
Pages: 3872 - 3883

Author(s): Yingjie Yin, De Xu, Xingang Wang, Lei Zhang
Pages: 3884 - 3894

Author(s): Aparajita Khan, Pradipta Maji
Pages: 3895 - 3907

Author(s): Songfu Cai, Vincent K. N. Lau
Pages: 3908 - 3922

Author(s): Xin Hu, Zhijun Liu, Xiaofei Yu, Yulong Zhao, Wenhua Chen, Biao Hu, Xuekun Du, Xiang Li, Mohamed Helaoui, Weidong Wang, Fadhel M. Ghannouchi
Pages: 3923 - 3937

Author(s): Tianhu Yu, Jinde Cao, Leszek Rutkowski, Yi-Ping Luo
Pages: 3938 - 3947

Author(s): Jun Wang, Zhi-Hua Zhou
Pages: 3948 - 3960

Author(s): Zhifei Li, Hai Liu, Zhaoli Zhang, Tingting Liu, Neal N. Xiong
Pages: 3961 - 3973

Author(s): Shuanglong Liu, Hongxiang Fan, Martin Ferianc, Xinyu Niu, Huifeng Shi, Wayne Luk
Pages: 3974 - 3987

Author(s): Wenzhe Guo, Hasan Erdem Yantır, Mohammed E. Fouda, Ahmed M. Eltawil, Khaled Nabil Salama
Pages: 3988 - 4002

Author(s): Zhi Wang, Chunlin Chen, Daoyi Dong
Pages: 4003 - 4016

Author(s): Luming Zhang, Xiaoqin Zhang, Mingliang Xu, Ling Shao
Pages: 4017 - 4030

Author(s): Carlos Perales-González, Francisco Fernández-Navarro, Mariano Carbonero-Ruz, Javier Pérez-Rodríguez
Pages: 4031 - 4042

Author(s): Zhinan Peng, Rui Luo, Jiangping Hu, Kaibo Shi, Sing Kiong Nguang, Bijoy Kumar Ghosh
Pages: 4043 - 4055

Author(s): Chunfeng Lian, Mingxia Liu, Li Wang, Dinggang Shen
Pages: 4056 - 4068

Author(s): Wenjin Huang, Huangtao Wu, Qingkun Chen, Conghui Luo, Shihao Zeng, Tianrui Li, Yihua Huang
Pages: 4069 - 4083

Author(s): Haiping Zhu, Hongming Shan, Yuheng Zhang, Lingfu Che, Xiaoyang Xu, Junping Zhang, Jianbo Shi, Fei-Yue Wang
Pages: 4084 - 4095

Author(s): Junhong Zhao, Jie Yang, Jun Wang, Wei Wu
Pages: 4096 - 4109

Author(s): Guan’An Wang, Qinghao Hu, Yang Yang, Jian Cheng, Zeng-Guang Hou
Pages: 4110 - 4124

Author(s): Mahdi Imani, Seyede Fatemeh Ghoreishi
Pages: 4125 - 4132

Author(s): Wu Yang, Yan-Wu Wang, Irinel-Constantin Morǎrescu, Xiao-Kang Liu, Yuehua Huang
Pages: 4133 - 4138

Author(s): Qingtao Zhao, Jennie Si, Jian Sun
Pages: 4139 - 4144


Thursday, August 18, 2022

Soft Computing, Volume 26, issue 17, September 2022

Author(s): Jian Ni, Yue Xu...Jun Zhao
Pages: 8145 - 8161

Author(s): Priti Bansal, Abhishek Vanjani...Sumit Kumar
Pages: 8163 - 8181

Author(s): Lenin Kanagasabai
Pages: 8183 - 8202

Author(s): Zafer Can Demir, Şahin Emrah Amrahov
Pages: 8203 - 8220

Author(s): Darline Laure Keubeng Yemene, Luc Emery Diekouam Fotso, Celestin Lele
Pages: 8221 - 8228

Author(s): Junsheng Qiao
Pages: 8229 - 8243

Author(s): Zhi-qiang Liu, Xue-ping Wang
Pages: 8245 - 8252

Author(s): Yogesh Kumar, Apeksha Koul, Seema Mahajan
Pages: 8253 - 8272

Author(s): Yalin Miao, Li Liang...Guodong Li
Pages: 8273 - 8282

Author(s): Mohammed A. Al Shumrani, Muhammad Gulistan
Pages: 8283 - 8297

Author(s): Rabia Savaş
Pages: 8299 - 8306

Author(s): Ibrahim Olanrewaju Alade, Mojeed Opeyemi Oyedeji...Tawfik A. Saleh
Pages: 8307 - 8315

Author(s): Chuanbo Qin, Yujie Wu...Xiaozhi Zhang
Pages: 8317 - 8334

Author(s): Safiqul Islam, Arundhati Sanyal, Jayanta Sen
Pages: 8335 - 8349

Author(s): Anatolij Dvurečenskij, Omid Zahiri
Pages: 8351 - 8369

Author(s): N. Sakthivel, S. Pallavi...V. Vijayakumar
Pages: 8371 - 8386

Author(s): Jawad Ali, Zia Bashir, Tabasam Rashid
Pages: 8387 - 8401

Author(s): Rosana Zanotelli, Bruno Moura...Benjamin Bedregal
Pages: 8403 - 8426

Author(s): Meiqin Wu, Xiaoqing Hou, Jianping Fan
Pages: 8427 - 8439

Author(s): Mohammadhossein Aghaseyedabdollah, Mostafa Abedi, Mahdi Pourgholi
Pages: 8441 - 8458

Author(s): Jianping Fan, Shanshan Zha, Meiqin Wu
Pages: 8459 - 8477

Author(s): Tanveen Kaur Bhatia, Amit Kumar...S. S. Appadoo
Pages: 8479 - 8495

Author(s): G. Tamilarasi, S. Paulraj
Pages: 8497 - 8507

Author(s): Shijie Cui, Peng Zeng...Guangye Li
Pages: 8509 - 8519

Author(s): Daud Abdul, Jiang Wenqi
Pages: 8521 - 8536

Author(s): Yuxiang Cheng, Jiayu Yi...Luis Seco
Pages: 8537 - 8551

Author(s): Alessio Petrozziello, Luigi Troiano...Michele La Rocca
Pages: 8553 - 8574

Author(s): Baosheng Yin, Yifei Sun
Pages: 8575 - 8583

Author(s): Lixia Bai, Hong Li...Jin Xie
Pages: 8585 - 8601

Author(s): Jianfeng Qu, Xiaoyu Fang...Jinzhuo Liu
Pages: 8603 - 8615

Author(s): R. J. Kuo, D. A. Kunarsito
Pages: 8617 - 8633

Author(s): Wanzhi Wen, Tian Zhao...Deepak Kumar Jain
Pages: 8635 - 8645

Author(s): Na Lu
Pages: 8647 - 8659

Author(s): Niloofar Nadim Kabiri, Saeed Emami, Abdul Sattar Safaei
Pages: 8661 - 8687

Author(s): Xiaoshuo Jia, Zhihui Li...Shangyou Zeng
Pages: 8689 - 8698

Author(s): Sapan Kumar Das, S. A. Edalatpanah
Pages: 8699 - 8707

Author(s): Amarjeet Prajapati
Pages: 8709 - 8730

Author(s): Hui Tang, Qingping Zhong, Chuan Chen
Pages: 8731 - 8743

Author(s): Jinsi Cai, Peng Wang...Huachao Dong
Pages: 8745 - 8756

Author(s): Masoud Dashtdar, Mohit Bajaj...Háméd Mérshêkáér
Pages: 8757 - 8783

Author(s): Ilkay Saracoglu
Pages: 8785 - 8806

Author(s): Jingxuan Dong, Jian Li
Pages: 8807 - 8820

Author(s): Arunodaya Raj Mishra, Abhijit Saha...Ibrahim M. Hezam
Pages: 8821 - 8840

S. S. Appadoo, Mohammadreza Makhan, Amit Kumar
Pages: 8841 - 8843

Author(s): Petr Hurtik, Jiří Močkoř
Pages: 8845 - 8855

Author(s): Zhihao Shang, Min Li...Lian Li
Pages: 8857 - 8877

Author(s): Ran Liu, Shan Jiang
Pages: 8879 - 8896

Author(s): Mohammad Mahdi Malekpour, Hossein Malekpoor
Pages: 8897 - 8909

Author(s): Weihua Tan, Xiaofang Yuan...Lianghong Wu
Pages: 8911 - 8928

Author(s): Ammara Mehmood, Muhammad Asif Zahoor Raja...Naveed Ishtiaq Chaudhary
Pages: 8929 - 8945

Author(s): Xin Liu, RongXian Yue...Weng Kee Wong
Pages: 8947 - 8947