Thursday, May 23, 2024

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 5, Issue 5

Author(s): Rebecca Marion, Benoît Frénay
Pages: 1911 - 1917

Author(s): Dengxiu Yu, Jiacheng Li, Zhen Wang, Xuelong Li
Pages: 1918 - 1938

Author(s): Kamal Acharya, Waleed Raza, Carlos Dourado, Alvaro Velasquez, Houbing Herbert Song
Pages: 1939 - 1953

Author(s): Ghattas Akkad, Ali Mansour, Elie Inaty
Pages: 1954 - 1972

Author(s): Shirin Salehi, Anke Schmeink
Pages: 1973 - 1989

Author(s): Olaya Álvarez-Tuñón, Yury Brodskiy, Erdal Kayacan
Pages: 1990 - 2010

Author(s): Guixiang Ma, Vy A. Vo, Theodore L. Willke, Nesreen K. Ahmed
Pages: 2011 - 2025

Author(s): Mingjie Wang, Jianxiong Guo, Weijia Jia
Pages: 2026 - 2039

Author(s): Songyun Deng, Wanneng Wu, Kunlin Zou, Hai Qin, Lekai Cheng, Qiaokang Liang
Pages: 2040 - 2054

Author(s): Halil Ibrahim Aysel, Xiaohao Cai, Adam Prugel-Bennett
Pages: 2055 - 2066

Author(s): Sangwon Kim, Byoung Chul Ko
Pages: 2067 - 2078

Author(s): Chaoxu Mu, Ke Wang, Xin Xu, Changyin Sun
Pages: 2079 - 2092

Author(s): Yutian Ren, Aaron Haohua Yen, Guann-Pyng Li
Pages: 2093 - 2102

Author(s): Yutian Ren, Aaron Haohua Yen, Guann-Pyng Li
Pages: 2093 - 2102

Author(s): Jiale Li, Aiping Liu, Yu Li, Wei Wei, Ruobing Qian, Qingguo Xie, Bensheng Qiu, Xun Chen
Pages: 2103 - 2116

Author(s): Xiong Yang, Yingjiang Zhou
Pages: 2117 - 2126

Author(s): Vishakha Singh, Ritesh Sharma, Sanjay Kumar Singh
Pages: 2127 - 2138

Author(s): Yanyu Liu, Yifeng Zeng, Biyang Ma, Yinghui Pan, Huifan Gao, Yuting Zhang
Pages: 2139 - 2150

Author(s): Yijie Ding, Fei Guo, Prayag Tiwari, Quan Zou
Pages: 2151 - 2162

Author(s): Bangji Fan, Xinghua Liu, Gaoxi Xiao, Yu Kang, Dianhui Wang, Peng Wang
Pages: 2163 - 2178

Author(s): Linqing Huang
Pages: 2179 - 2192

Author(s): Lin Chen, Chao Dong, Shi-Lu Dai
Pages: 2193 - 2203

Author(s): Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Zhizhe Liu, Jian Cheng, Yao Zhao
Pages: 2204 - 2216

Author(s): Yuntao Shi, Kai Zhou, Meng Zhou, Shuqin Li, Weichuan Liu
Pages: 2217 - 2226

Author(s): Tiehua Zhang, Yuze Liu, Zhishu Shen, Rui Xu, Xin Chen, Xiaowei Huang, Xi Zheng
Pages: 2227 - 2240

Author(s): Hao Wang, Zhiyu Wang, Yunlong Niu, Zhaoran Liu, Haozhe Li, Yilin Liao, Yuxin Huang, Xinggao Liu
Pages: 2241 - 2252

Author(s): Guizhou Deng, Huiqiao Fu, Xinpeng Wang, Canghai Liu, Kaiqiang Tang, Chunlin Chen
Pages: 2253 - 2263

Author(s): Arda Fazla, Mustafa E. Aydin, Suleyman S. Kozat
Pages: 2264 - 2278

Author(s): Hai-Sheng Li, Jing-Yin Chen, Hai-ying Xia
Pages: 2279 - 2292

Author(s): Giovanni Trappolini, Valentino Maiorca, Silvio Severino, Emanuele Rodolà, Fabrizio Silvestri, Gabriele Tolomei
Pages: 2293 - 2303

Author(s): Liming Huang, Yulei Wu, Niccolò Tempini
Pages: 2304 - 2318

Author(s): Jiaxin Zhang, Lingyu Liang, Kai Ding, Fengjun Guo, Lianwen Jin
Pages: 2319 - 2330

Author(s): Qianzi Yu, Kai Zhu, Wen Wang, Yang Cao, Yu Kang
Pages: 2331 - 2341

Author(s): Ankit Jain, Rajendra Akerkar, Abhishek Srivastava
Pages: 2342 - 2357

Author(s): Dawen Wu, Abdel Lisser
Pages: 2358 - 2370

Author(s): Yingying Xu, Yuanding Zhou, Xinran Li, Gejian Zhao, Chuan Qin
Pages: 2371 - 2384

Author(s): Wentao Li, Chaojun Deng, Witold Pedrycz, Oscar Castillo, Chao Zhang, Tao Zhan
Pages: 2385 - 2396

Author(s): Guozeng Cui, Hui Xu, Jinpeng Yu, Qian Ma, Muwei Jian
Pages: 2397 - 2409

Author(s): Chao Chen, Yuanzhao Zhai, Zijian Gao, Kele Xu, Sen Yang, Yiying Li, Bo Ding, Dawei Feng, Huaimin Wang
Pages: 2410 - 2421

Author(s): Qin Ni, Yanjin Zhu, Lingying Zhang, Xiaochen Lu, Lei Zhang
Pages: 2422 - 2433

Author(s): Mir Sayed Shah Danish
Pages: 2434 - 2443

Author(s): Dong Wang, Feiyue Wu, Xiaopeng Xu, Changyun Wen, Jie Lian, Jun Zhou
Pages: 2444 - 2452


Monday, May 20, 2024

Complex and Intelligent Systems, Volume 10, Issue 3, June 2024

Author(s): Hang Hu, Weiren Wu...Jihe Wang
Pages: 3181 - 3195

Author(s): Min Teng, Chao Gao...Xuelong Li
Pages: 3197 - 3211

Author(s): Yulun Wu, Yanming Guo...Liang Bai
Pages: 3213 - 3233

Author(s): Stuart D. Semujju, Fangqing Liu...Zhifeng Hao
Pages: 3235 - 3258

Author(s): Shihang Yu, Limei Song...Pengfei Xie
Pages: 3259 - 3272

Author(s): Xianglong Li, Yuan Li...Donghong Liu
Pages: 3273 - 3282

Author(s): Qi Liu, Zhao Tian...Yusong Lin
Pages: 3283 - 3304

Author(s): Jiahao Ling, Yuanchun Lan...Xiaofei Yang
Pages: 3305 - 3317

Author(s): Zongtuan Liu, Gang Dong & Shaopeng Shang
Pages: 3319 - 3328

Author(s): Lijun Ma, Khalida Jabeen...Shi Yin
Pages: 3329 - 3352

Author(s): Yakubu Imrana, Yanping Xiang...Muhammed Amin Abdullah
Pages: 3353 - 3370

Author(s): Xueshen Li & Yong Zhu
Pages: 3371 - 3387

Author(s): Chun-Jing Si, Zhi-Ben Yin...Ya-Jun Xi
Pages: 3389 - 3409

Author(s): Shiyu Deng, Jingli Wu...Yumeng Zhao
Pages: 3411 - 3427

Author(s): Lulu Wang, Kai Yu...Maihemuti Maimaiti
Pages: 3429 - 3443

Author(s): Kunwu Ma, Alex Noel Joseph Raj...Zhemin Zhuang
Pages: 3445 - 3458

Author(s): Fayong Zhang, Caixian Li...Wenyin Gong
Pages: 3459 - 3471

Author(s): Yue Zhao, Lushan Ju & Josè Hernández-Orallo
Pages: 3473 - 3492

Author(s): Mohamed Amine Tahiri, Brahim Boudaaoua...Mhamed Sayyouri
Pages: 3493 - 3511

Author(s): Alaa Fouad Momena
Pages: 3513 - 3539

Author(s): Jie Yan, Yuxiang Xie...Xidao Luan
Pages: 3541 - 3556

Author(s): Qionghao Huang & Yan Zeng
Pages: 3557 - 3575

Author(s): Peiyan Yuan, Ling Shi...Junna Zhang
Pages: 3577 - 3592

Author(s): Jonas Kantic, Fabian C. Legl...Jakob Hermann
Pages: 3593 - 3616

Author(s): Jun Wang, Peng Yin...Shengqian Wang
Pages: 3617 - 3632

Author(s): Kei Nishihara & Masaya Nakata
Pages: 3633 - 3656

Author(s): Hangyu Zhu, Yuxiang Fan & Zhenping Xie
Pages: 3657 - 3671

Author(s): Peide Liu, Zeeshan Ali & Tahir Mahmood
Pages: 3673 - 3690

Author(s): Yanyan Jiao, Wenzhu Yang...Lei Geng
Pages: 3691 - 3708

Author(s): Yicun Hua, Qiqi Liu & Kuangrong Hao
Pages: 3709 - 3726

Author(s): Siqing Sun, Huachao Dong & Tianbo Li
Pages: 3727 - 3742

Author(s): Shikha Gupta& Neetu Sharma
Pages: 3743 - 3762

Author(s): Xu Gu, Xiaoliang Chen...Mingwei Tang
Pages: 3763 - 3788

Author(s): Rong Yang, Mou Wu...Hongsheng Chen
Pages: 3789 - 3817

Author(s): Yang Ruiping, Liu Kun...Zhang Zhen
Pages: 3819 - 3831

Author(s): Xiaoying Wang, Muhammad Danish Zia...Muwen Wang
Pages: 3833 - 3851

Author(s): Peide Liu & Zeeshan Ali
Pages: 3853 - 3871

Author(s): Chaicheng Jiang, Xianbo Xiang & Gong Xiang
Pages: 3873 - 3890

Author(s): Yao He, Jing Yang...Qing Ji
Pages: 3891 - 3906

Author(s): Maham Zafar, Kashif Kifayat...Sarah Abu Ghazalah
Pages: 3907 - 3923

Author(s): Lulu Suo, Bin Wang...Yan Ma
Pages: 3925 - 3941

Author(s): Rui Shao, Mingle Zhou...Gang Li
Pages: 3943 - 3954

Author(s): Ahmed Soliman, Samir Shaheen & Mayada Hadhoud
Pages: 3955 - 3980

Author(s): Lele Chen, Xiongwei Zhang...Weiwei Chen
Pages: 3981 - 3994

Author(s): Tianyang Li, Jinxu Bai & Qingzhu Wang
Pages: 3995 - 4007

Author(s): Xianchao Zhu, Yashuang Mu...William Zhu
Pages: 4009 - 4018

Author(s): Wei Yang, Shuai Wang...Zijian Tian
Pages: 4019 - 4032

Author(s): Lihui Deng, Bo Yang...Yanping Xiang
Pages: 4033 - 4054

Author(s): Yi Liu & Xiaoyun Jiang
Pages: 4055 - 4081

Author(s): Lirui Xue, Shinan Zhao...Mohammad Reza Feylizadeh
Pages: 4083 - 4101

Author(s): Hadi Oqaibi & Jatin Bedi
Pages: 4103 - 4118

Author(s): Youkai Xiao, Wei Du & Yang Tang
Pages: 4119 - 4139

Author(s): Enyu Zhao, Ning Zhou...Jinmiao Cong
Pages: 4141 - 4155

Author(s): Xiaoying Wu, Sanyang Liu & Yiguang Bai
Pages: 4157 - 4174

Author(s): Elfituri S. Lahemer & Ahmad Rad
Pages: 4175 - 4200

Author(s): Seong Jin Bang, Min Jung Kang...Sang Min Lee
Pages: 4201 - 4222

Author(s): Fatemeh Bakhshi & Mehrdad Ashtiani
Pages: 4223 - 4251

Author(s): Baotian Li, Feng Liu...Jia Wu
Pages: 4253 - 4274

Author(s): Chuan Lin, Zhenguang Zhang...Yuwei Zhang
Pages: 4275 - 4291

Author(s): Shilin Yu & Yuantao Song
Pages: 4293 - 4309

Author(s): Yajuan Zhang, Lan Zhang...Wenjia Xu
Pages: 4311 - 4328

Author(s): Bei Tian, Gang Xiao & Yu Shen
Pages: 4329 - 4349

Author(s): Rizwan Gul, Muhammad Shabir & Ahmad N. Al-Kenani
Pages: 4351 - 4372

Author(s): B. Baranidharan, Jie Liu...R. Srilalithambigai
Pages: 4373 - 4395

Author(s): Qinling Xu, Zhen Deng...Jianwei Zhang
Pages: 4397 - 4407

Author(s): Qiaoyi Li, Zhengjie Wang & Hongbao Du
Pages: 4409 - 4419

Author(s): Guoping Li, Yanmin Liu & Xicai Deng
Pages: 4421 - 4444

Author(s): Xiangyu Wang, Xueming Yan & Yaochu Jin
Pages: 4445 - 4455

Author(s): Tanupreet Sabharwal & Rashmi Gupta
Pages: 4457 - 4472

Author(s): Lei Zhang, Pengfei Xia...Xin Ding
Pages: 4473 - 4491

Author(s): Junsan Zhang, Hui Gao...Jian Wang
Pages: 4493 - 4506

Author(s): Evans Aidoo, Xun Wang...Esther Stacy E. B. Aggrey
Pages: 4507 - 4520

Author(s): Guanpeng ZuoChenlu ZhangYuan Rao
Pages: 4521 - 4533

Author(s): Ehtesham Hashmi & Sule Yildirim Yayilgan
Pages: 4535 - 4556

Author(s): Mengzan Qi, Sixian Chan...Xiaolong Zhou
Pages: 4557 - 4569

Author(s): Rui Ding, Xiaoping Zhou...Chunhou Zheng
Pages: 4571 - 4587

Author(s): Yu Yan, Yu Yang...Yuheng Gu
Pages: 4589 - 4608

Author(s): Tao Xue, Jin Yan...Yong Liu
Pages: 4609 - 4624

Author(s): Jiqing Qu, Xuefeng Li, Hui Xiao
Pages: 4625 - 4655

Author(s): Khalid Zaman, Sun Zhaoyun...Umer Sadiq Khan
Pages: 4657 - 4657


Friday, May 17, 2024

Weekly Review 17 May 2024

Some interesting links that I Tweeted about in the last week (I also post these on MastodonThreadsNewsmastBluesky and Post): 

 1. Teens who struggle to interact with real people find it easier to interact with AI: https://futurism.com/the-byte/lonely-teens-friends-with-ai
 2. Differing opinions on whether training AI on AI generated data is going to cause problems or not: https://www.theregister.com/2024/05/09/ai_model_collapse/
 3. Australia is taking deepfakes and other AI generated content seriously: https://www.techrepublic.com/article/combatting-deepfakes-australia/
 4. Companies are moving away from the use of AI to generate advertising material, due to the backlash from consumers: https://www.datasciencecentral.com/why-intelligent-brands-are-reverting-to-user-generated-content-amid-the-generative-ai-boom/
 5. AI now influence so much of our decision making, it's led to a kind of algorithmic sameness all over the world: https://www.rnz.co.nz/news/national/516219/the-new-yorker-s-kyle-chayka-on-how-ai-has-taken-over-our-decision-making
 6. But will an AI based search engine still hallucinate? https://www.theverge.com/2024/5/10/24153421/openai-chatgpt-google-search-competitor-service-io
 7. A deepfake detector with 98% accuracy-but it only works on images from DALL-E: https://www.extremetech.com/computing/new-openai-tool-can-detect-dall-e-3-ai-images-with-98-accuracy
 8. The threat to businesses of sneaky AI, that is, including AI without the client's knowledge: https://www.computerworld.com/article/2098408/think-shadow-ai-is-bad-sneaky-ai-is-worse.html
 9. Microsoft is playing true to form in this case, partnering with OpenAI, then building a competitor to it. Have people forgotten how Microsoft behaved in the 1990s? https://futurism.com/the-byte/microsoft-building-openai-competitor
 10. Senior researchers and managers can get stressed like everyone else (if not more so). But yelling at someone for making a mistake is counterproductive, it doesn't undo the mistake and is demotivating: https://www.nature.com/articles/d41586-024-01309-9
 11. Porn has driven the adoption of a lot of new technologies-look at VHS and home video, as well as the internet-so why would AI be any different? https://futurism.com/the-byte/openai-exploring-ai-porn
 12. AI will affect democracy, but not all effects will be bad: https://www.informationweek.com/machine-learning-ai/bruce-schneier-5-ways-ai-could-shake-up-democracy
 13. Still more lawsuits from copyright holders over the use of their material to train AI: https://www.informationweek.com/machine-learning-ai/more-newspapers-join-the-copyright-battle-against-openai-microsoft
 14. How to select the AI method to use on your problem: https://www.kdnuggets.com/roadmap-to-machine-learning-algorithm-selection
 15. If you have contributed to Stack Overflow, your post will be used to train OpenAI models. You have no choice in the matter: https://www.theregister.com/2024/05/09/stack_overflow_banning_users_who/
 16. Deepfakes continue to be a threat, especially in finance: https://futurism.com/the-byte/warren-buffett-ai-deepfake
 17. So a company that uses AI to help find investors is itself looking for investors? https://techcrunch.com/2024/05/08/can-ai-help-founders-fundraise-more-quickly-and-easily/
 18. Using AI to uncover the structure of whale song. Yes, they are talking to one another: https://www.theregister.com/2024/05/09/ai_whale_language/
 19. I already have a super-smart entity in my life that knows everything about me. I call that entity "wife". I'd rather not replace her with an AI: https://futurism.com/the-byte/sam-altman-future-ai-knows-everything
 20. TikTok wants to watermark AI generated images. But how to enforce this if we can't detect generated images? https://dataconomy.com/2024/05/10/tiktok-ai-content-labelling/
 21. Six areas educators should focus on to make the most of generative AI: https://www.insidehighered.com/news/student-success/2024/05/10/6-generative-ai-areas-action-educators-opinion
 22. The hallucinations of generative AI can be used to create art, not just copy it: https://www.freethink.com/robots-ai/ai-artist-refik-anadol
 23. OpenAI releases its framework for responsible AI: https://www.computerworld.com/article/2099684/openai-unveils-model-spec-a-framework-for-shaping-responsible-ai.html

Wednesday, May 15, 2024

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 32, Issue 5

Author(s): Huchang Liao, Fan Jiang, Ming Tang, Zeshui Xu
Pages: 2530 - 2542

Author(s): Xinfeng Shao, Dan Ye, Xin-Gang Zhao
Pages: 2543 - 2553

Author(s): Zebin Chen, Zhaoxu Yu, Shugang Li
Pages: 2554 - 2566

Author(s): Yongming Li, Ge Lu, Kewen Li
Pages: 2567 - 2576

Author(s): Zhenxiang Feng, Peng Ma, Yonggang Li, Bei Sun, Chunhua Yang
Pages: 2577 - 2589

Author(s): Man Liu, Wei Zhou, Zeshui Xu
Pages: 2590 - 2602

Author(s): Babak Rezaee
Pages: 2603 - 2613

Author(s): Dapeng Li, Hong-Gui Han, Jun-Fei Qiao
Pages: 2614 - 2624

Author(s): Jun-Wei Wang, Yun Feng, Stevan Dubljevic, Hak-Keung Lam
Pages: 2625 - 2638

Author(s): Zhenhua Wang, Lanshuang Zhang, Tarek Raïssi, Yi Shen
Pages: 2639 - 2649

Author(s): Yanli Fan, Hong Zhan, Yongming Li, Chenguang Yang
Pages: 2650 - 2662

Author(s): Mengni Du, Xiangpeng Xie, Hui Wang, Jianwei Xia, Mohammed Chadli
Pages: 2663 - 2676

Author(s): Xiaoming Tang, Xi Su, Kun Zhao, Hongchun Qu, Linqin Cai
Pages: 2677 - 2689

Author(s): Gongming Wang, Hong Chen, Honggui Han, Jing Bi, Junfei Qiao, Erfan Babaee Tirkolaee
Pages: 2690 - 2699

Author(s): Sai Huang, Guangdeng Zong, Ben Niu, Ning Xu, Xudong Zhao
Pages: 2700 - 2712

Author(s): Yue Hu, Chenxiao Cai, Hong Lin, Oh-Min Kwon
Pages: 2713 - 2724

Author(s): Muyao Wang, Chao Yang, Weida Wang, Zhexi Lu, Liuquan Yang, Ruihu Chen
Pages: 2725 - 2737

Author(s): M. Sajid, A. K. Malik, M. Tanveer, Ponnuthurai N. Suganthan
Pages: 2738 - 2749

Author(s): Shaoyu Lü, Hao Shen
Pages: 2750 - 2761

Author(s): Xue Yu, Gang Wang, Liang Jia, Huaguang Zhang
Pages: 2762 - 2774

Author(s): Wenshan Bi, Chen Zhang, Shuai Sui, Shaocheng Tong, C. L. Philip Chen
Pages: 2775 - 2785

Author(s): Simone Cammarasana, Giuseppe Patané
Pages: 2786 - 2796

Author(s): Gian Carlo Milanese, Gabriella Pasi
Pages: 2797 - 2810

Author(s): Qingxu Fu, Zhiqiang Pu, Yi Pan, Tenghai Qiu, Jianqiang Yi
Pages: 2811 - 2824

Author(s): Jingqian Wang, Xiaohong Zhang, Qiang Shen
Pages: 2825 - 2836

Author(s): Xu Chen, Baolin Zhang, Chunhui Zhao, Jinliang Ding, Wenhai Wang
Pages: 2837 - 2849

Author(s): Ning Zhao, Yongjie Tian, Huiyan Zhang, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 2850 - 2862

Author(s): Yuanjie Xian, Kang Huang, Zicheng Zhu, Shengchao Zhen, Ye-Hwa Chen
Pages: 2863 - 2875

Author(s): Hongjing Liang, Wenzhe Wang, Yingnan Pan, Hak-Keung Lam, Jiayue Sun
Pages: 2876 - 2889

Author(s): Hongwu Qin, Yibo Wang, Xiuqin Ma, Jemal H. Abawajy
Pages: 2890 - 2902

Author(s): Enkai Wang, Xingjian Chen, Yuge Li, Zhongzheng Fu, Jian Huang
Pages: 2903 - 2914

Author(s): Kun Zhou, Sung-Kwun Oh, Jianlong Qiu, Witold Pedrycz, Kisung Seo, Jin Hee Yoon
Pages: 2915 - 2929

Author(s): Lei Song, Shaocheng Tong
Pages: 2930 - 2939

Author(s): Fabricio Javier Erazo-Costa, Petrônio C. L. Silva, Frederico Gadelha Guimarães
Pages: 2940 - 2952

Author(s): Huyen Trang Phan, Ngoc Thanh Nguyen
Pages: 2953 - 2965

Author(s): Zhuang Liu, Chengwei Wu, Xiaoning Shen, Weiran Yao, Jianxing Liu, Ligang Wu
Pages: 2966 - 2975

Author(s): Xiubin Zhu, Xingchen Hu, Lan Yang, Witold Pedrycz, Zhiwu Li
Pages: 2976 - 2986

Author(s): Mohammadreza Jamalifard, Javier Andreu-Perez, Hani Hagras, Luis Martínez López
Pages: 2987 - 2998

Author(s): Kavitha Ayyappan, Mani Prakash, Ardak Kashkynbayev, Rakkiyappan Rajan
Pages: 2999 - 3011

Author(s): Wencheng Zou, Jun Mao, Zhengrong Xiang
Pages: 3012 - 3025

Author(s): Hao Ji, Li Yan, Zongmin Ma
Pages: 3026 - 3036

Author(s): Anuradha Kumari, M. Tanveer, C. T. Lin, the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
Pages: 3037 - 3048

Author(s): Jörg Verstraete, Weronika Radziszewska, Katarzyna Kaczmarek-Majer, Sebastian Bykuć
Pages: 3049 - 3058

Author(s): Fanchao Kong, Jinde Cao, Leszek Rutkowski, Yanyan Zhang
Pages: 3059 - 3070

Author(s): Ben Niu, Jihang Sui, Xudong Zhao, Ding Wang, Xinliang Zhao, Yi Niu
Pages: 3071 - 3083

Author(s): Oliver Urs Lenz, Daniel Peralta, Chris Cornelis
Pages: 3084 - 3093

Author(s): Guangzhi Ma, Jie Lu, Guangquan Zhang
Pages: 3094 - 3106

Author(s): Guangzhi Ma, Jie Lu, Feng Liu, Zhen Fang, Guangquan Zhang
Pages: 3107 - 3120

Author(s): Zi-Peng Wang, Xu Zhang, Junfei Qiao, Huai-Ning Wu, Tingwen Huang
Pages: 3121 - 3131

Author(s): Weihai Zhang, Mengru Liu
Pages: 3132 - 3141

Author(s): Mien Van, Yuzhu Sun, Stephen Mcllvanna, Minh-Nhat Nguyen, Federico Zocco, Zhijie Liu
Pages: 3142 - 3153

Author(s): Cong Wei, Xiangpeng Xie, Jiayue Sun, Ju H. Park
Pages: 3154 - 3164

Author(s): Dongxue Jiang, Guoguang Wen, Sara Ifqir, Ahmed Rahmani, Christophe Sueur, Tingwen Huang
Pages: 3165 - 3177

Author(s): John T. Rickard, Janet Aisbett, J. Tyler Rickard
Pages: 3178 - 3188

Author(s): Kamil Kmita, Katarzyna Kaczmarek-Majer, Olgierd Hryniewicz
Pages: 3189 - 3198

Author(s): Fereshteh Behbahani, Mohammad Khaleqi Qaleh Jooq, Mohammad Hossein Moaiyeri, Mostafa Rahimi Azghadi
Pages: 3199 - 3210

Author(s): Guilong Liu, Yongliang Yang, Xiaowei Zhao, Choon Ki Ahn
Pages: 3211 - 3225

Author(s): Zheng Liu, Honggui Han, Junfei Qiao, Zeyu Ma
Pages: 3226 - 3236

Author(s): Yin Sheng, Kexin Liu, Qiang Xiao, Tingwen Huang, Zhigang Zeng
Pages: 3237 - 3246

Author(s): Shengjia Zhang, Mingrui Yin, Fuyuan Xiao, Zehong Cao, Danilo Pelusi
Pages: 3247 - 3259

Author(s): Arunodaya Raj Mishra, Pratibha Rani, Dragan Pamucar, Vladimir Simic
Pages: 3260 - 3273

Author(s): Lianbo Ma, Nan Li, Peican Zhu, Keke Tang, Asad Khan, Feng Wang, Guo Yu
Pages: 3274 - 3285

Author(s): Tong Li, Peng Shi, Jiapeng Liu, Jinpeng Yu
Pages: 3286 - 3292

Author(s): Jiandong Wang, Xiaotong Xing
Pages: 3293 - 3300


Friday, May 10, 2024

Weekly Review 10 May 2024

Some interesting links that I Tweeted about in the last week (I also post these on MastodonThreadsNewsmastBluesky and Post): 
 1. Using AI to fake celebrities' voices to teach kids maths. That's never going to go wrong, is it? https://www.freethink.com/robots-ai/meet-the-ai-celebrities-teaching-kids-math-and-physics
 2. A large language model AI trained on protein sequences is designing gene editing proteins: https://www.nature.com/articles/d41586-024-01243-w
 3. Big tech continues to spend billions on AI: https://www.stuff.co.nz/world-news/350259351/big-tech-keeps-spending-billions-ai-theres-no-end-sight A lot of that money is going to end up wasted.
 4. Using a generative AI as a travel guide: https://spectrum.ieee.org/perplexity-ai-2667878262
 5. The concerns around Artificial General Intelligence are probably over-blown, but there is still some cause for caution: https://futurism.com/the-byte/experts-terrified-zuckerberg-agi
 6. There needs to be more education about AI, to address the looming skills gap: https://www.freethink.com/robots-ai/ai-skills
 7. Billions of dollars for another crappy large language model AI? Time for a rethink of priorities in AI: https://futurism.com/the-byte/vc-firms-elon-musk-xai-fundraising
 8. Yet another example of an AI being claimed as sentient. Plot twist, they're not! https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a60606512/claude-3-self-aware/
 9. I've always had to sign copyright of my articles over to the publishers, but for journals that don't require this, a collection society can mean a small income stream for researchers: https://www.nature.com/articles/d41586-024-01246-7
 10. Faces generated by AI are indistinguishable from real faces, and white faces are the hardest to identify as fake: https://www.freethink.com/robots-ai/ai-vs-human-faces
 11. What was that mysterious AI? https://futurism.com/the-byte/mystery-powerful-ai-appears-then-disappears Someone rorting the system to generate more buzz for funding I expect
 12. Five novice mistakes when starting with AI: https://www.kdnuggets.com/avoid-these-5-common-mistakes-every-novice-in-ai-makes
 13. Companies want to use AI, but are not prepared for it: https://www.datanami.com/2024/04/29/lenovo-survey-most-global-tech-companies-unprepared-for-ai-use/
 14. Mandatory reporting of intrusions and near-misses of AI systems is coming: https://dataconomy.com/2024/05/02/new-ai-security-bill/
 15. Monitoring bears with AI: https://www.theregister.com/2024/05/02/japan_ai_bear_detection/
 16. More lawsuits over the data used to train AI: https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/30/us-newspaper-openai-lawsuit
 17. The AI skills needed to boost employees' income: https://www.computerworld.com/article/2097040/workers-with-ai-skills-are-getting-these-pay-cash-premiums.html
 18. Microsoft continues its ban on US police departments using its AI services for facial recognition: https://techcrunch.com/2024/05/02/microsoft-bans-u-s-police-departments-azure-openai-facial-recognition/
 19. My unpopular opinion-large scale use of AI requires large scale use of nuclear power: https://www.theregister.com/2024/05/01/ai_nuclear_dc_uranium/
 20. AI driven search driving traffic to AI generated content, that is completely wrong: https://www.theregister.com/2024/05/01/pulumi_ai_pollution_of_search/
 21. English is such a hard language to use well, I can understand why researchers want to use AI to write their articles: https://dataconomy.com/2024/04/26/ai-usage-in-scientific-literature/
 22. Misuse of AI has the potential to detrimentally affect people's lives, so I think it's entirely reasonable for government to regulate it: https://www.informationweek.com/machine-learning-ai/should-government-be-allowed-to-regulate-ai-
 23. Soon you'll be able to create an AI clone of yourself, to do your own job: https://www.computerworld.com/article/2097112/why-youll-soon-have-a-digital-clone-of-your-own.html
 24. A chatbot for the ethics of AI: https://www.insidehighered.com/news/tech-innovation/artificial-intelligence/2024/05/02/yale-freshman-creates-ai-chatbot-answers-ai

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 35, Issue 5, May 2024

Author(s): Zhigang Liu, Cesare Alippi, Hongtian Chen, Derong Liu
Pages: 5819 - 5823

Author(s): Lei Xi, Haokai Li, Jizhong Zhu, Yanying Li, Shouxiang Wang
Pages: 5824 - 5834

Author(s): Ruigang Wang, Zhuo Wang, Sixun Liu, Tao Li, Feng Li, Bodong Qin, Qinglai Wei
Pages: 5835 - 5847

Author(s): Shuyi Shao, Mou Chen, Sijia Zheng, Shumin Lu, Qijun Zhao
Pages: 5857 - 5869

Author(s): Lei Liu, Zheng Li, Yang Chen, Rui Wang
Pages: 5870 - 5879

Author(s): Jia Ren, Zengqiang Chen, Yikang Yang, Zenghui Wang, Mingwei Sun, Qinglin Sun
Pages: 5880 - 5890

Author(s): Chao Ge, Xiaodong Liu, Yajuan Liu, Changchun Hua
Pages: 5891 - 5901

Author(s): Yuanzheng Li, Shangyang He, Yang Li, Yang Shi, Zhigang Zeng
Pages: 5902 - 5914

Author(s): Hui Wang, Zhiwei Han, Wenqiang Liu, Yanbo Wu
Pages: 5915 - 5928

Author(s): Tianhao Liu, Chunhua Yang, Can Zhou, Yonggang Li, Bei Sun
Pages: 5929 - 5941

Author(s): Lei Ren, Haiteng Wang, Gao Huang
Pages: 5942 - 5952

Author(s): Haonan Huang, Guoxu Zhou, Qibin Zhao, Lifang He, Shengli Xie
Pages: 5953 - 5967

Author(s): Yicheng Liao, Yufei Li, Minjie Chen, Lars Nordström, Xiongfei Wang, Prateek Mittal, H. Vincent Poor
Pages: 5968 - 5980

Author(s): Taniya Kapoor, Hongrui Wang, Alfredo Núnez, Rolf Dollevoet
Pages: 5981 - 5995

Author(s): Wengang Xu, Zheng Zhou, Tianfu Li, Chuang Sun, Xuefeng Chen, Ruqiang Yan
Pages: 5996 - 6006

Author(s): Botao An, Shibin Wang, Fuhua Qin, Zhibin Zhao, Ruqiang Yan, Xuefeng Chen
Pages: 6007 - 6020

Author(s): Yongji Wu, Wei Yan, Puliang Du, Xiaomin Gong, Mengxia Zhou
Pages: 6021 - 6034

Author(s): Lipeng Zhu, Weijia Wen, Yinpeng Qu, Feifan Shen, Jiayong Li, Yue Song, Tao Liu
Pages: 6035 - 6047

Author(s): Tongtong Yan, Dong Wang, Tangbin Xia, Ershun Pan, Zhike Peng, Lifeng Xi
Pages: 6048 - 6060

Author(s): Chao Yang, Qiang Liu, Yi Liu, Yiu-Ming Cheung
Pages: 6061 - 6074

Author(s): Zhuofu Pan, Yalin Wang, Yue Cao, Weihua Gui
Pages: 6075 - 6088

Author(s): Xiaobo Zhang, Tao Wang, Xiaole Zhao, Dengmin Wen, Donghai Zhai
Pages: 6089 - 6102

Author(s): Dayu Tan, Zheng Huang, Xin Peng, Weimin Zhong, Vladimir Mahalec
Pages: 6103 - 6117

Author(s): Yao Wu, Mingwei Xing, Yachao Zhang, Yuan Xie, Zongze Wu, Yanyun Qu
Pages: 6118 - 6132

Author(s): Biqing Qi, Bowen Zhou, Weinan Zhang, Jianxing Liu, Ligang Wu
Pages: 6133 - 6144

Author(s): Kang-Di Lu, Le Zhou, Zheng-Guang Wu
Pages: 6145 - 6155

Author(s): Engang Tian, Zhihua Wu, Xiangpeng Xie
Pages: 6156 - 6165

Author(s): Hongtian Chen, Zhigang Liu, Cesare Alippi, Biao Huang, Derong Liu
Pages: 6166 - 6179

Author(s): Yasong Li, Zheng Zhou, Chuang Sun, Xuefeng Chen, Ruqiang Yan
Pages: 6180 - 6193

Author(s): Mengxuan Li, Peng Peng, Jingxin Zhang, Hongwei Wang, Weiming Shen
Pages: 6194 - 6205

Author(s): Kang Li, Chao Shang, Hao Ye
Pages: 6206 - 6217

Author(s): Qingchao Jiang, Jiashi Jiang, Wenjing Wang, Chunjian Pan, Weimin Zhong
Pages: 6218 - 6230

Author(s): Jiusi Zhang, Ke Zhang, Yiyao An, Hao Luo, Shen Yin
Pages: 6231 - 6242

Author(s): Zhiwen Chen, Wenying Chen, Xinyu Fan, Tao Peng, Chunhua Yang
Pages: 6243 - 6254

Author(s): Zhen Gao, Wei Yu, Jun Yan
Pages: 6255 - 6264

Author(s): Malika Sader, Wenyu Li, Haijun Jiang, Zengqiang Chen, Zhongxin Liu
Pages: 6265 - 6272

Author(s): Shangkun Liu, Bin Jiang, Zehui Mao, Youmin Zhang
Pages: 6273 - 6285

Author(s): Yuan Yuan, Xiaodong Xu, Chunhua Yang, Biao Luo, Stevan Dubljevic
Pages: 6286 - 6300

Author(s): Qian Li, Jianxin Li, Jiawei Sheng, Shiyao Cui, Jia Wu, Yiming Hei, Hao Peng, Shu Guo, Lihong Wang, Amin Beheshti, Philip S. Yu
Pages: 6301 - 6321

Author(s): Boyuan Zheng, Sunny Verma, Jianlong Zhou, Ivor W. Tsang, Fang Chen
Pages: 6322 - 6337

Author(s): Xiang Cheng, Hao Jiang, Dong Shen
Pages: 6338 - 6352

Author(s): Youngkyu Lee, Jongho Park, Chang-Ock Lee
Pages: 6353 - 6364

Author(s): Qing Meng, Xiaohong Nian, Yong Chen, Zhao Chen
Pages: 6365 - 6379

Author(s): Wenqing Wan, Jinglong Chen, Zitong Zhou, Zhen Shi
Pages: 6380 - 6392

Author(s): Di Zhao, Zidong Wang, Yun Chen, Guoliang Wei, Weiguo Sheng
Pages: 6393 - 6407

Author(s): Li Dong, Haijun Zhang, Jianghong Ma, Xiaofei Xu, Yimin Yang, Q. M. Jonathan Wu
Pages: 6408 - 6422

Author(s): Gexin Huang, Ke Liu, Jiawen Liang, Chang Cai, Zheng Hui Gu, Feifei Qi, Yuanqing Li, Zhu Liang Yu, Wei Wu
Pages: 6423 - 6437

Author(s): Ahmet Kerem Aksoy, Mahdyar Ravanbakhsh, Begüm Demir
Pages: 6438 - 6451

Author(s): Junhong Chen, Ziyang Guo, Hong Li, C. L. Philip Chen
Pages: 6452 - 6466

Author(s): Liang Cao, Zhijian Cheng, Yang Liu, Hongyi Li
Pages: 6467 - 6477

Author(s): Anshul Thakur, Vinayak Abrol, Pulkit Sharma, Tingting Zhu, David A. Clifton
Pages: 6478 - 6491

Author(s): Panfeng An, Jianhui Zhao, Bo Du, Wenyuan Zhao, Tingbao Zhang, Zhiyong Yuan
Pages: 6492 - 6506

Author(s): Chunwei Tian, Yanning Zhang, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin, David Zhang, Yixuan Yuan
Pages: 6507 - 6519

Author(s): Sen Li, Xueqing Gao, Xiaohua Ding
Pages: 6520 - 6530

Author(s): Yintai Ma, Diego Klabjan
Pages: 6544 - 6557

Author(s): Hao Zhang, Yulai Cong, Zhengjue Wang, Lei Zhang, Miaoyun Zhao, Liqun Chen, Shijing Si, Ricardo Henao, Lawrence Carin
Pages: 6558 - 6569

Author(s): Wandong Zhang, Yimin Yang, Q. M. Jonathan Wu, Tianlei Wang, Hui Zhang
Pages: 6570 - 6582

Author(s): Evgeny Osipov, Sachin Kahawala, Dilantha Haputhanthri, Thimal Kempitiya, Daswin De Silva, Damminda Alahakoon, Denis Kleyko
Pages: 6583 - 6597

Author(s): Xun Jiang, Xing Xu, Jingran Zhang, Fumin Shen, Zuo Cao, Heng Tao Shen
Pages: 6598 - 6612

Author(s): Anh-Duc Nguyen, Seonghwa Choi, Woojae Kim, Jongyoo Kim, Heeseok Oh, Jiwoo Kang, Sanghoon Lee
Pages: 6613 - 6627

Author(s): Saeedreza Shehnepoor, Roberto Togneri, Wei Liu, Mohammed Bennamoun
Pages: 6628 - 6642

Author(s): Wangli Xu, Jiamin Liu, Heng Lian
Pages: 6643 - 6653

Author(s): Jiaohao Zheng, Mehmet Necip Kurt, Xiaodong Wang
Pages: 6654 - 6666

Author(s): Xiao Zhang, Zhengping Ji, Daizhan Cheng
Pages: 6667 - 6678

Author(s): Hongzong Li, Jun Wang
Pages: 6679 - 6692

Author(s): David Bertoin, Emmanuel Rachelson
Pages: 6693 - 6702

Author(s): Najeeb Moharram Jebreel, Josep Domingo-Ferrer, Alberto Blanco-Justicia, David Sánchez
Pages: 6703 - 6717

Author(s): Jianping Gou, Liyuan Sun, Baosheng Yu, Lan Du, Kotagiri Ramamohanarao, Dacheng Tao
Pages: 6718 - 6730

Author(s): Xizhan Gao, Sijie Niu, Dong Wei, Xingrui Liu, Tingwei Wang, Fa Zhu, Jiwen Dong, Quansen Sun
Pages: 6731 - 6745

Author(s): Keyu Li, Nannan Wang, Jingwei Xin, Xinrui Jiang, Jie Li, Xinbo Gao, Kai Han, Yunhe Wang
Pages: 6746 - 6756

Author(s): Wenqi Wu, Yunong Zhang
Pages: 6757 - 6766

Author(s): Yuecong Xu, Haozhi Cao, Kezhi Mao, Zhenghua Chen, Lihua Xie, Jianfei Yang
Pages: 6767 - 6778

Author(s): Wenwen Pan, Zhou Zhao, Wencan Huang, Zhu Zhang, Liyong Fu, Zhigeng Pan, Jun Yu, Fei Wu
Pages: 6779 - 6791

Author(s): Yanping Yang, Shenrong Li, Xiaohua Ge, Qing-Long Han
Pages: 6792 - 6805

Author(s): Yuqun Yang, Xu Tang, Xiangrong Zhang, Jingjing Ma, Fang Liu, Xiuping Jia, Licheng Jiao
Pages: 6806 - 6820

Author(s): Jiankai Tu, Huan Liu, Chunguang Li
Pages: 6821 - 6834

Author(s): Ning Huyan, Xiangrong Zhang, Dou Quan, Jocelyn Chanussot, Licheng Jiao
Pages: 6835 - 6849

Author(s): Xiaohua Xu, Ping He
Pages: 6850 - 6862

Author(s): Cuie Yang, Bing Xue, Kay Chen Tan, Mengjie Zhang
Pages: 6863 - 6877

Author(s): Yadi Wang, Jun Wang, Nikhil R. Pal
Pages: 6878 - 6892

Author(s): Alaa Maalouf, Gilad Eini, Ben Mussay, Dan Feldman, Margarita Osadchy
Pages: 6893 - 6905

Author(s): Bojian Wei, Jian Li, Yong Liu, Weiping Wang
Pages: 6906 - 6917

Author(s): Dong Pang, Xinyi Le, Xinping Guan, Jun Wang
Pages: 6918 - 6927

Author(s): Pegah Tabarisaadi, Abbas Khosravi, Saeid Nahavandi, Miadreza Shafie-Khah, João P. S. Catalão
Pages: 6928 - 6935

Author(s): Xixi Jia, Xiangchu Feng, Hongwei Yong, Deyu Meng
Pages: 6936 - 6947

Author(s): Yuping Lai, Wenbo Guan, Lijuan Luo, Yanhui Guo, Heping Song, Hongying Meng
Pages: 6948 - 6962

Author(s): Chaozheng Wang, Shuzheng Gao, Pengyun Wang, Cuiyun Gao, Wenjie Pei, Lujia Pan, Zenglin Xu
Pages: 6963 - 6975

Author(s): Jian Xu, Bo Liu, Yanshan Xiao
Pages: 6976 - 6990

Author(s): Maysam Behmanesh, Peyman Adibi, Sayyed Mohammad Saeed Ehsani, Jocelyn Chanussot
Pages: 6991 - 7005

Author(s): Jingyu Wang, Fangyuan Xie, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 7006 - 7020

Author(s): Guiyu Xia, Peng Xue, Du Zhang, Qingshan Liu, Yubao Sun
Pages: 7021 - 7034

Author(s): Hoai An Le Thi, Hoang Phuc Hau Luu, Tao Pham Dinh
Pages: 7035 - 7047

Author(s): Yuanzhi Liang, Linchao Zhu, Xiaohan Wang, Yi Yang
Pages: 7048 - 7059

Author(s): Zenghui Wang, Jun Zhang
Pages: 7060 - 7071

Author(s): Yun Zhang, Yi Chen, Jilun Zhang, Xiaoling Luo, Malu Zhang, Hong Qu, Zhang Yi
Pages: 7072 - 7086

Author(s): Die Gan, Zhixin Liu
Pages: 7087 - 7101

Author(s): Xuelong Li, Tengfei Wei, Yang Zhao
Pages: 7102 - 7113

Author(s): Xiaochen Zhou, Xudong Wang
Pages: 7114 - 7125

Author(s): Lingzhi Zhang, Runze Lin, Lei Xie, Wei Dai, Hongye Su
Pages: 7126 - 7137

Author(s): Yuan Zhang, Yijia Chen, Jinde Cao, Haihong Liu, Zhouhong Li
Pages: 7138 - 7149

Author(s): Wentao Ma, Qingchao Chen, Fang Liu, Tongqing Zhou, Zhiping Cai
Pages: 7150 - 7161

Author(s): Qi Song, Jie Li, Hao Guo, Rui Huang
Pages: 7162 - 7174

Author(s): Sisi Wang, Feiping Nie, Zheng Wang, Rong Wang, Xuelong Li
Pages: 7175 - 7189

Author(s): Xiaohan Zhang, Songlin Dong, Jinjie Chen, Qi Tian, Yihong Gong, Xiaopeng Hong
Pages: 7190 - 7203

Author(s): Yongbiao Gao, Ke Wang, Xin Geng
Pages: 7204 - 7215

Author(s): Srutarshi Banerjee, Henry H. Chopp, Jianping Zhang, Zihao W. Wang, Peng Kang, Oliver Cossairt, Aggelos Katsaggelos
Pages: 7216 - 7230

Author(s): Yiming Wang, Dongxia Chang, Zhiqiang Fu, Yao Zhao
Pages: 7231 - 7237

Author(s): Faxiang Zhang, Yang-Yang Chen, Ya Zhang
Pages: 7238 - 7243

Author(s): Qianqian Wang, Zhiqiang Tao, Quanxue Gao, Licheng Jiao
Pages: 7244 - 7250

Author(s): Yu-Ming Chen, Kaun-Yu Chang, Chien Liu, Tsu-Ching Hsiao, Zhang-Wei Hong, Chun-Yi Lee
Pages: 7251 - 7258

Author(s): Qidong Liu, Cheng Long, Jie Zhang, Mingliang Xu, Dacheng Tao
Pages: 7259 - 7266