Thursday, September 30, 2021

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems; Volume 13, Number 3, September 2021.

Author(s): Maxwell Hwang;Wei-Cheng Jiang;Yu-Jen Chen;Kao-Shing Hwang;Yi-Chia Tseng
Pages: 444 - 452

Author(s): Hao Wu;Ziyu Zhu;Jiayi Wang;Nanning Zheng;Badong Chen
Pages: 453 - 464

Author(s): Zhijun Zhang;Song Yang;Siyuan Chen;Yamei Luo;Hui Yang;Yu Liu
Pages: 465 - 474

Author(s): Muhammad Yousefnezhad;Alessandro Selvitella;Liangxiu Han;Daoqiang Zhang
Pages: 475 - 490

Author(s): Yingxin Wang;Xiushan Nie;Yang Shi;Xin Zhou;Yilong Yin
Pages: 491 - 502

Author(s): Bing Wei;Kuangrong Hao;Lei Gao;Xue-Song Tang
Pages: 503 - 513

Author(s): Yixuan Wang;Yang Xu;Rui Yan;Huajin Tang
Pages: 514 - 523

Author(s): Vishav Jyoti;Sanika Gupta;Uttama Lahiri
Pages: 524 - 534

Author(s): Zizhou Wang;Lei Zhang;Xin Shu;Qing Lv;Zhang Yi
Pages: 535 - 545

Author(s): Huan Liu;Xintao Hu;Yudan Ren;Liting Wang;Lei Guo;Christine Cong Guo;Junwei Han
Pages: 546 - 554

Author(s): Enhui Lv;Yuhu Cheng;Xuesong Wang;C. L. Philip Chen
Pages: 555 - 565

Author(s): Tien-Thong Nguyen Do;Yu-Kai Wang;Chin-Teng Lin
Pages: 566 - 574

Author(s): Edmond Q. wu;Ping-Yu Deng;Xu-Yi Qiu;Zhiri Tang;Wen-Ming Zhang;Li-Min Zhu;He Ren;Gui-Rong Zhou;Richard S. F. Sheng
Pages: 575 - 585

Author(s): Yajing Si;Fali Li;Fang Li;Jingwei Tu;Chanlin Yi;Qin Tao;Xiabing Zhang;Changfu Pei;Shan Gao;Dezhong Yao;Peng Xu
Pages: 586 - 592

Author(s): Chi Zhang;Lina Sun;Fengyu Cong;Tapani Ristaniemi
Pages: 593 - 606

Author(s): Jianwei Zheng;Chao Lu;Cong Hao;Deming Chen;Donghui Guo
Pages: 607 - 620

Author(s): Wei Wu;Wei Sun;Q. M. Jonathan Wu;Cheng Zhang;Yimin Yang;Hongshan Yu;Bao-Liang Lu
Pages: 621 - 630

Author(s): Yi Lu;Yaran Chen;Dongbin Zhao;Bao Liu;Zhichao Lai;Jianxin Chen
Pages: 631 - 644

Author(s): Zhiri Tang;Ruohua Zhu;Ruihan Hu;Yanhua Chen;Edmond Q. Wu;Hao Wang;Jin He;Qijun Huang;Sheng Chang
Pages: 645 - 656

Author(s): Yan-Jie Zhou;Xiao-Liang Xie;Xiao-Hu Zhou;Shi-Qi Liu;Gui-Bin Bian;Zeng-Guang Hou
Pages: 657 - 667

Author(s): Hongtao Wang;Xucheng Liu;Junhua Li;Tao Xu;Anastasios Bezerianos;Yu Sun;Feng Wan
Pages: 668 - 678

Author(s): Fatma S. Abousaleh;Wen-Huang Cheng;Neng-Hao Yu;Yu Tsao
Pages: 679 - 692

Author(s): Zhanshan Wang;Xianshuang Yao;Zhanjun Huang;Lei Liu
Pages: 693 - 704

Author(s): Wenjie Liu;Guoqing Wu;Fuji Ren
Pages: 705 - 716

Author(s): Katharina J. Rohlfing;Philipp Cimiano;Ingrid Scharlau;Tobias Matzner;Heike M. Buhl;Hendrik Buschmeier;Elena Esposito;Angela Grimminger;Barbara Hammer;Reinhold Häb-Umbach;Ilona Horwath;Eyke Hüllermeier;Friederike Kern;Stefan Kopp;Kirsten Thommes;Axel-Cyrille Ngonga Ngomo;Carsten Schulte;Henning Wachsmuth;Petra Wagner;Britta Wrede
Pages: 717 - 728

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.