Thursday, December 2, 2021

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 29, Issue 10

Author(s): Gang Wang; Liang Jia; Huaguang Zhang
Pages: 2829 - 2843

Author(s): Jianming Zhan; Haibo Jiang; Yiyu Yao
Pages: 2844 - 2858

Author(s): Juan Jesús Silva-Romero; Adriana del Carmen Téllez-Anguiano; Juan Anzurez-Marín; Ricardo Fabricio Escobar-Jiménez; Mario Heras-Cervantes
Pages: 2859 - 2868

Author(s): Jianbin Qiu; Wenqiang Ji; Mohammed Chadli
Pages: 2869 - 2877

Author(s): Faxiang Zhang; Yang-Yang Chen
Pages: 2878 - 2889

Author(s): Siva Krishna Kakula; Anthony J. Pinar; Muhammad Aminul Islam; Derek T. Anderson; Timothy C. Havens
Pages: 2890 - 2901

Author(s): Zhiru Cao; Yugang Niu; Hak-Keung Lam; Jiancong Zhao
Pages: 2902 - 2915

Author(s): Wencheng Zou; Choon Ki Ahn; Zhengrong Xiang
Pages: 2916 - 2925

Author(s): Xin Wang; Ju H. Park; Huilan Yang; Shouming Zhong
Pages: 2926 - 2937

Author(s): Juntao Pan; Anh-Tu Nguyen; Thierry-Marie Guerra; Dalil Ichalal
Pages: 2938 - 2948

Author(s): He Zhang; Jun Liu
Pages: 2949 - 2962

Author(s): Shuang Feng; C. L. Philip Chen; Lili Xu; Zhulin Liu
Pages: 2963 - 2974

Author(s): Weina Wang; Wanquan Liu; Hui Chen
Pages: 2975 - 2987

Author(s): Hongjun Zhou
Pages: 2988 - 3002

Author(s): Yuan-Xin Li; Xiaoyan Hu; Weiwei Che; Zhongsheng Hou
Pages: 3003 - 3013

Author(s): Lingxiao Wang; Shuo Pang; Jinlong Li
Pages: 3014 - 3027

Author(s): Pei-Yi Hao
Pages: 3028 - 3042

Author(s): Hao Shen; Mingcheng Dai; Yiping Luo; Jinde Cao; Mohammed Chadli
Pages: 3043 - 3053

Author(s): Zi-Peng Wang; Huai-Ning Wu; Tingwen Huang
Pages: 3054 - 3066

Author(s): Juntao Fei; Yun Chen
Pages: 3067 - 3081

Author(s): Jing Wang; Jianwei Xia; Hao Shen; Mengping Xing; Ju H. Park
Pages: 3082 - 3092

Author(s): Giuseppe Patané
Pages: 3093 - 3102

Author(s): Shan Zeng; Xiuying Wang; Xiangjun Duan; Sen Zeng; Zuyin Xiao; David Feng
Pages: 3103 - 3117

Author(s): Zhou Gu; Peng Shi; Dong Yue; Shen Yan; Xiangpeng Xie
Pages: 3118 - 3129

Author(s): Xiaoyan Jiang; Xiaowu Mu; Zenghui Hu
Pages: 3130 - 3141

Author(s): Haijiao Yang; Dan Ye
Pages: 3142 - 3153

Author(s): Jigui Jian; Kai Wu; Baoxian Wang
Pages: 3154 - 3164

Author(s): Saravanan Alagarsamy; Yu-Dong Zhang; Vishnuvarthanan Govindaraj; Murugan Pallikonda Rajasekaran; Sakthivel Sankaran
Pages: 3165 - 3177

Author(s): Junsheng Qiao; Zengtai Gong
Pages: 3178 - 3185

Author(s): Min Ma; Tong Wang; Jianbin Qiu; Hamid Reza Karimi
Pages: 3186 - 3191

Author(s): Jiabao He; Feng Xu; Xueqian Wang; Bin Liang
Pages: 3192 - 3200

Author(s): Souhail Tiko; Fouad Mesquine
Pages: 3201 - 3203

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.