Friday, January 7, 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 1, January 2022

Author(s): Huanbin Xue; Xiao-Peng Yang
Pages: 1 - 13

Author(s): Tsz Ching Ng; Siu Kai Choy
Pages: 14 - 26

Author(s): Shuang Shi; Zhongyang Fei; Hamid Reza Karimi; Hak-Keung Lam
Pages: 27 - 38

Author(s): Shasha Fu; Jianbin Qiu; Liheng Chen; Mohammed Chadli
Pages: 39 - 51

Author(s): Zsofia Lendek; Jimmy Lauber
Pages: 52 - 62

Author(s): Yuying Dong; Yan Song; Guoliang Wei
Pages: 63 - 74

Author(s): Bingyun Liang; Shiqi Zheng; Choon Ki Ahn; Feng Liu
Pages: 75 - 87

Author(s): Zhumu Fu; Nan Wang; Shuzhong Song; Tong Wang
Pages: 88 - 96

Author(s): Libin Wang; Huanqing Wang; Peter Xiaoping Liu; Song Ling; Siwen Liu
Pages: 97 - 107

Author(s): Xiaohong Pan; Yingming Wang; Shifan He; Kwai-Sang Chin
Pages: 108 - 120

Author(s): Cuiping Cheng; Weiping Ding; Fuyuan Xiao; Witold Pedrycz
Pages: 121 - 132

Author(s): Ruijie Liu; Ying Yang; Linlin Li; Huayun Han
Pages: 133 - 146

Author(s): Tzuu-Hseng S. Li; Ping-Huan Kuo; Lin-Han Chen; Chia-Ching Hung; Po-Chien Luan; Hao-Ping Hsu; Chien-Hsin Chang; Yi-Ting Hsieh; Wen-Hsun Lin
Pages: 147 - 161

Author(s): Yang Liu; Huaguang Zhang; Jiayue Sun; Yingchun Wang
Pages: 162 - 174

Author(s): Tianxing Wang; Huaxiong Li; Yuhua Qian; Bing Huang; Xianzhong Zhou
Pages: 175 - 189

Author(s): Songlin Hu; Dong Yue; Chunxia Dou; Xiangpeng Xie; Yong Ma; Lei Ding
Pages: 190 - 204

Author(s): Yongliang Yang; Cheng-Zhong Xu
Pages: 205 - 219

Author(s): Yuanyuan Liu; Yujie Gu; Jian Zhou; Athanasios A. Pantelous; Liying Yu; Xiajie Yi
Pages: 220 - 232

Author(s): Zuolin Liu; Jian Xu; Hongbin Fang
Pages: 233 - 247

Author(s): Jing Wang; Xuelian Wang; Nenggang Xie; Jianwei Xia; Hao Shen
Pages: 248 - 257

Author(s): Jie Han; Chunhua Yang; Cheng-Chew Lim; Xiaojun Zhou; Peng Shi
Pages: 258 - 269

Author(s): Xiangwei Bu; Qiang Qi
Pages: 270 - 278

Author(s): Rafik A. Aliev; Witold Pedrycz; Babek G. Guirimov; Oleg H. Huseynov
Pages: 279 - 286

Author(s): Qi Liu; Xiaopeng Li; Jicheng Yang
Pages: 287 - 292

Author(s): Gleb Beliakov
Pages: 293 - 296


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.