Saturday, June 18, 2022

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 14, Issue 2, June 2022

Author(s): María-José Escobar, Nicolás Navarro-Guerrero, Javier Ruiz-Del-Solar, Giulio Sandini
Pages: 255 - 257

Author(s): Inês Lourenço, Robert Mattila, Rodrigo Ventura, Bo Wahlberg
Pages: 258 - 268

Author(s): Alban Laflaquière
Pages: 269 - 278

Author(s): Alexandre Pitti, Mathias Quoy, Catherine Lavandier, Sofiane Boucenna, Wassim Swaileh, Claudio Weidmann
Pages: 279 - 291

Author(s): Michael Timothy Bennett, Yoshihiro Maruyama
Pages: 292 - 300

Author(s): Hamit Basgol, Inci Ayhan, Emre Ugur
Pages: 301 - 315

Author(s): Xinming Wang, Jianhua Zhang, Hanlin Zhang, Shuwen Zhao, Honghai Liu
Pages: 316 - 332

Author(s): Alex P. James
Pages: 333 - 347

Author(s): Shu Gong, Kaibo Xing, Andrzej Cichocki, Junhua Li
Pages: 348 - 365

Author(s): Alessandra Sciutti, Giulio Sandini
Pages: 366 - 374

Author(s): Muhammad Tariq Sadiq, Xiaojun Yu, Zhaohui Yuan, Muhammad Zulkifal Aziz, Siuly Siuly, Weiping Ding
Pages: 375 - 387

Author(s): Tao Han, Kuangrong Hao, Xue-Song Tang, Xin Cai, Tong Wang, Xiaoyan Liu
Pages: 388 - 402

Author(s): Yuanjie Dang, Chong Huang, Peng Chen, Ronghua Liang, Xin Yang, Kwang-Ting Cheng
Pages: 403 - 413

Author(s): Min Meng, Jie Wei, Jigang Wu
Pages: 414 - 423

Author(s): Jiahao Chen, Hong Qiao
Pages: 424 - 436

Author(s): Yangyang Xu, Xuemiao Xu, Guoqiang Han, Shengfeng He
Pages: 437 - 447

Author(s): Jiwei Li, Hui Xu, Sheng-Yang Sun, Nan Li, Qingjiang Li, Zhiwei Li, Haijun Liu
Pages: 448 - 461

Author(s): Guillermo Oliver, Pablo Lanillos, Gordon Cheng
Pages: 462 - 471

Author(s): Dongjing Shan, Xiongwei Zhang, Chao Zhang
Pages: 472 - 484

Author(s): Mirza Ramicic, Andrea Bonarini
Pages: 485 - 496

Author(s): Atena Fadaei Jouybari, Kenny Jeanmonod, Olivier A. Kannape, Jevita Potheegadoo, Hannes Bleuler, Masayuki Hara, Olaf Blanke
Pages: 497 - 506

Author(s): Dandan Zhu, Yongqing Chen, Defang Zhao, Yucheng Zhu, Qiangqiang Zhou, Guangtao Zhai, Xiaokang Yang
Pages: 507 - 518

Author(s): Tianyi Luo, Zhidong Cao, Daniel Zeng, Qingpeng Zhang
Pages: 519 - 531

Author(s): Jiaxing Wang, Weiqun Wang, Shixin Ren, Weiguo Shi, Zeng-Guang Hou
Pages: 532 - 540

Author(s): Hanwen Wang, Yu Qi, Hang Yu, Yueming Wang, Cong Liu, Guoping Hu, Gang Pan
Pages: 541 - 551

Author(s): Haifeng Wu, Lingxu Kong, Yu Zeng, Han Bao
Pages: 552 - 564

Author(s): Belkacem Khaldi, Fouzi Harrou, Foudil Cherif, Ying Sun
Pages: 565 - 577

Author(s): Xiaohui Ren, Pengchao Zhang, Zhijun Zhang
Pages: 578 - 587

Author(s): Weijian Zhang, Peng Song, Dongliang Chen, Chao Sheng, Wenjing Zhang
Pages: 588 - 598

Author(s): Lei Yang, Fuhai Zhang, Jingbin Zhu, Yili Fu
Pages: 599 - 607

Author(s): Weibo Yi, Shuang Qiu, Xinan Fan, Lijian Zhang, Dong Ming
Pages: 608 - 616

Author(s): Chiao-Yu Yang, Edwinn Gamborino, Li-Chen Fu, Yu-Ling Chang
Pages: 617 - 628

Author(s): Hao Wu, Nanning Zheng, Badong Chen
Pages: 629 - 638

Author(s): Min Hu, Fei Qian, Xiaohua Wang, Lei He, Dong Guo, Fuji Ren
Pages: 639 - 647

Author(s): Chengsheng Yuan, Shengming Jiao, Xingming Sun, Q. M. Jonathan Wu
Pages: 648 - 661

Author(s): Nachuan Ma, Jiankun Wang, Jianbang Liu, Max Q.-H. Meng
Pages: 662 - 671

Author(s): Weihua Liu, Xiaokang Wei, Tao Lei, Xingwu Wang, Hongying Meng, Asoke K. Nandi
Pages: 672 - 683

Author(s): Jiuwen Cao, Dinghan Hu, Yaomin Wang, Jianzhong Wang, Baiying Lei
Pages: 684 - 695

Author(s): Lihong Dai, Jinguo Liu, Zhaojie Ju, Yang Gao
Pages: 696 - 707

Author(s): Qiuwen Cai, Junhua Li, Jinyi Long
Pages: 708 - 714

Author(s): Wei Liu, Jie-Lin Qiu, Wei-Long Zheng, Bao-Liang Lu
Pages: 715 - 729

Author(s): Zhongyi Hu, Jun Wang, Chunxiang Zhang, Zhenzhen Luo, Xiaoqing Luo, Lei Xiao, Jun Shi
Pages: 730 - 739

Author(s): Shuang Li, Chunsheng Liu, Faliang Chang
Pages: 740 - 751

Author(s): Jian Zhu, Hanli Wang
Pages: 752 - 760

Author(s): Yifan Zhu, Xuesong Li, Yang Sun, Haixu Wang, Hua Guo, Jie Sui
Pages: 761 - 771

Author(s): Elena Battini Sönmez, Hasan Han, Oǧuzcan Karadeniz, Tuǧba Dalyan, Baykal Sarıoǧlu
Pages: 772 - 780

 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.