Friday, July 8, 2022

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 30, Issue 7

Author(s): Xiangxiang Wang, Yongbin Yu, Shouming Zhong, Kaibo Shi, Nijing Yang, Dingfa Zhang, Jingye Cai, Nyima Tashi
Pages: 2142 - 2156

Author(s): Suchismita Das, Nikhil R. Pal
Pages: 2157 - 2169

Author(s): Gongming Wang, Junfei Qiao
Pages: 2170 - 2182

Author(s): Rui-Yan Zhang, Li-Bing Wu, Nan-Nan Zhao, Yan Yan
Pages: 2183 - 2196

Author(s): Xiaomiao Li, Kamyar Mehran, Zhiyong Bao
Pages: 2197 - 2209

Author(s): Jianming Zhan, Jin Ye, Weiping Ding, Peide Liu
Pages: 2210 - 2226

Author(s): Shuai Sui, C. L. Philip Chen, Shaocheng Tong
Pages: 2227 - 2240

Author(s): Xiao-Peng Yang, Gengzhong Zheng
Pages: 2241 - 2253

Author(s): Xin Wang, Ju H. Park, Huilan Yang, Zhiqi Yu
Pages: 2254 - 2265

Author(s): Sihai Zhao, Yucheng Dong, Luis Martíne, Witold Pedrycz
Pages: 2266 - 2278

Author(s): Zhaoyang You, Fang Wang
Pages: 2279 - 2288

Author(s): Jing Wang, Yigang Zhang, Lei Su, Ju H. Park, Hao Shen
Pages: 2289 - 2299

Author(s): Shihong Ding, Binbin Zhang, Keqi Mei, Ju H. Park
Pages: 2300 - 2311

Author(s): Ang Li, Guangren Duan, Ming Liu, Jingbo Fu
Pages: 2312 - 2324

Author(s): Xiao-Heng Chang, Ming-Yang Qiao, Xudong Zhao
Pages: 2325 - 2336

Author(s): Yan-Kuen Wu, Yung-Yih Lur, Hsun-Chih Kuo, Ching-Feng Wen
Pages: 2337 - 2346

Author(s): Zeinab Echreshavi, Mohsen Farbood, Mokhtar Shasadeghi
Pages: 2347 - 2359

Author(s): Xiaohong Zhang, Jingqian Wang, Jianming Zhan, Jianhua Dai
Pages: 2360 - 2374

Author(s): Feiping Nie, Chaodie Liu, Rong Wang, Zhen Wang, Xuelong Li
Pages: 2375 - 2387

Author(s): Erliang Yao, Deyu Li, Yanhui Zhai, Chao Zhang
Pages: 2388 - 2401

Author(s): Qunxian Zheng, Shengyuan Xu, Baozhu Du
Pages: 2402 - 2411

Author(s): Fei Liu, Xuegang Hu, Chenyang Bu, Kui Yu
Pages: 2412 - 2425

Author(s): Siyuan Zhang, Jun Zhao
Pages: 2426 - 2437

Author(s): Xiaoya Che, Hua Zuo, Jie Lu, Degang Chen
Pages: 2438 - 2451

Author(s): Zepeng Ning, Bo Cai, Rui Weng, Lixian Zhang, Shun-Feng Su
Pages: 2452 - 2465

Author(s): Zhiguang Feng, Huayang Zhang, Hak-Keung Lam
Pages: 2466 - 2475

Author(s): Xiaoyuan Zheng, Hao Zhang, Zhuping Wang, Changzhu Zhang, Huaicheng Yan
Pages: 2476 - 2486

Author(s): Xiang Zhang, Hai Wang, Vladimir Stojanovic, Peng Cheng, Shuping He, Xiaoli Luan, Fei Liu
Pages: 2487 - 2499

Author(s): Jing Xiao, Yan-Jiao Wang, Xiao-Ke Xu
Pages: 2500 - 2514

Author(s): Yue Jiang, Zhouhua Peng, Dan Wang, Yong Yin, Qing-Long Han
Pages: 2515 - 2528

Author(s): Xiangwei Bu, Qiang Qi, Baoxu Jiang
Pages: 2529 - 2537

Author(s): Lakshmanan Shanmugam, Young Hoon Joo
Pages: 2538 - 2549

Author(s): Haoshen Lin, Chen Hu, Zhenhua Deng, Gang Liu
Pages: 2550 - 2562

Author(s): Jorge A. Lopez-Renteria, Lisdan Herrera-Garcia, Selene L. Cardenas-Maciel, Luis T. Aguilar, Nohe R. Cazarez-Castro
Pages: 2563 - 2573

Author(s): Chih-Peng Huang
Pages: 2574 - 2582

Author(s): Linchuang Zhang, Yonghui Sun, Hak-Keung Lam, Hongyi Li, Jianxi Wang, Dongchen Hou
Pages: 2583 - 2594

Author(s): Rong Zhao, Lu Liu, Gang Feng
Pages: 2595 - 2609

Author(s): Jiafeng Yu, Choon Ki Ahn, Peng Shi
Pages: 2610 - 2620

Author(s): Long Ren, Bin Zhu, Zeshui Xu
Pages: 2621 - 2633

Author(s): Su-Min Yu, Zhi-Jiao Du, Xue-Yang Zhang, Han-Yang Luo, Xu-Dong Lin
Pages: 2634 - 2648

Author(s): Zhao-Xu Yang, Hai-Jun Rong, Plamen Angelov, Zhi-Xin Yang
Pages: 2649 - 2664

Author(s): Fang Liu, Jie Yang, Witold Pedrycz, Wei Wu
Pages: 2665 - 2677

Author(s): Zhichen Li, Huaicheng Yan, Hao Zhang, Hak-Keung Lam, Congzhi Huang
Pages: 2678 - 2692

Author(s): Xiaona Song, Qiyuan Zhang, Shuai Song, Choon Ki Ahn
Pages: 2693 - 2705

Author(s): Javier Fumanal-Idocin, Zdenko Takáč, Javier Fernández, José Antonio Sanz, Harkaitz Goyena, Ching-Teng Lin, Yu-Kai Wang, Humberto Bustince
Pages: 2706 - 2720

Author(s): Zhehuang Huang, Jinjin Li, Yuhua Qian
Pages: 2721 - 2735

Author(s): Shigen Gao, Mingjun Li, Yue Zheng, Hairong Dong
Pages: 2736 - 2746

Author(s): Zhe Wang, Juntao Fei
Pages: 2747 - 2758

Author(s): Hongyu Lu, Xiangpeng Xie, Chen Peng
Pages: 2759 - 2768

Author(s): Xiaofei Fan, Zhanshan Wang
Pages: 2769 - 2776

Author(s): Xiangpeng Xie, Chengjie Bu, Chen Peng
Pages: 2777 - 2782

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.