Monday, March 13, 2023

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 15, Issue 1, March 2023

Author(s): Huajin Tang
Pages: 2

Author(s): Shuhuan Wen, Xiaohan Lv, F. Richard Yu, Simeng Gong
Pages:3 - 15

Author(s): Xianghong Lin, Tiandou Hu, Xiangwen Wang
Pages:16 - 31

Author(s): Cristian Meo, Giovanni Franzese, Corrado Pezzato, Max Spahn, Pablo Lanillos
Pages:32 - 41

Author(s): Long Zhang, Wenlong Miao, Chuang Zhu, Yuanyuan Wang, Yihao Luo, Ruoning Song, Lian Liu, Jie Yang
Pages:42 - 53

Author(s): Qiang He, Yingjie Lv, Xingwei Wang, Jianhua Li, Min Huang, Lianbo Ma, Yuliang Cai
Pages:54 - 64

Author(s): Huifang Li, Jingwei Huang, Mengchu Zhou, Qisong Shi, Qing Fei
Pages:65 - 77

Author(s): Chien Van Dang, Heungju Ahn, Jong-Wook Kim, Sang C. Lee
Pages:78 - 87

Author(s): Shiya Liu, Lingjia Liu, Yang Yi
Pages:88 - 99

Author(s): Jianfeng Li, Yu Zhou, Mingjie Dong, Xi Rong
Pages:100 - 110

Author(s): Haichao Zhang, Kuangrong Hao, Lei Gao, Bing Wei, Xuesong Tang
Pages:111 - 121

Author(s): Guoxin Li, Jiaqi Xu, Zhijun Li, Chao Chen, Zhen Kan
Pages:122 - 133

Author(s): Jinbiao Zhu, Dongshu Wang, Jikai Si
Pages:134 - 149

Author(s): Ning Tan, Peng Yu, Fenglei Ni
Pages:150 - 162

Author(s): Jia Wen Li, Shovan Barma, Sio Hang Pun, Mang I. Vai, Peng Un Mak
Pages:163 - 174

Author(s): Rongrong Ni, Biao Yang, Xu Zhou, Angelo Cangelosi, Xiaofeng Liu
Pages:175 - 185

Author(s): Rui Wang, Congjia Su, Hao Yu, Shuo Wang
Pages:186 - 197

Author(s): Xiaofei Wang, Hsiang-Ting Chen, Yu-Kai Wang, Chin-Teng Lin
Pages:198 - 209

Author(s): Vieri Giuliano Santucci, Davide Montella, Gianluca Baldassarre
Pages:210 - 222

Author(s): Jiaojiao Fang, Guizhong Liu
Pages:223 - 233

Author(s): Zhaoyang Song, Xiaoqiang Zhao, Yongyong Hui, Hongmei Jiang
Pages:234 - 241

Author(s): Nitika Nigam, Tanima Dutta, Deepali Verma
Pages:242 - 251

Author(s): Gen Shi, Yifan Zhu, Zhensen Chen, Jinyan Liu, Xuesong Li
Pages:252 - 260

Author(s): Chin-Teng Lin, Jia Liu, Chieh-Ning Fang, Shih-Ying Hsiao, Yu-Cheng Chang, Yu-Kai Wang
Pages:261 - 271

Author(s): Xuyun Sun, Yu Qi, Yueming Wang, Gang Pan
Pages:272 - 284

Author(s): Xiaoyuan Yu, Wei Xie
Pages:285 - 297

Author(s): Ning Sun, Jianglong Tao, Jixin Liu, Haian Sun, Guang Han
Pages:298 - 309

Author(s): Neil Gautam, Dinesh Kumar Vishwakarma
Pages:310 - 318

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.