Friday, March 3, 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Number 3, March 2023

Author(s): Kun Zhou, Sung-Kwun Oh, Jianlong Qiu, Witold Pedrycz, Kisung Seo
Pages: 707 - 721

Author(s): Yibo Wang, Changchun Hua, PooGyeon Park
Pages: 722 - 733

Author(s): Aykut Beke, Tufan Kumbasar
Pages: 734 - 744

Author(s): Lei Yang, Yi-Song Wang, Hong-Bo Hu, Ren-Yan Feng, Jun Liu
Pages: 745 - 759

Author(s): Ming-Feng Ge, Jiu-Wang Dong, Zhi-Wei Liu, Huaicheng Yan, Chang-Duo Liang, Kun-Ting Xu
Pages: 760 - 773

Author(s): Huaguang Zhang, Xiyue Guo, Jiayue Sun, Yu Zhou
Pages: 774 - 785

Author(s): Jerry W. Sangma, Yogita, Vipin Pal, Neeraj Kumar, Riti Kushwaha
Pages: 786 - 798

Author(s): Wang Yuan, Yong-Hua Liu, Chun-Yi Su, Feng Zhao
Pages: 799 - 809

Author(s): Chuanbin Zhang, Long Chen, Yin-Ping Zhao, Yingxu Wang, C. L. Philip Chen
Pages: 810 - 824

Author(s): Mengge Fan, Engang Tian, Xiang-peng Xie, Dong Yue, Teng Cao
Pages: 825 - 834

Author(s): Xiaowen Zhang, Zongmin Ma
Pages: 835 - 844

Author(s): Qiong Chen, Weiping Ding, Xiaomeng Huang, Hao Wang
Pages: 845 - 859

Author(s): Antonio Francisco Roldán López de Hierro, Concepción Roldán, Miguel Ángel Tíscar, Zdenko Takáč, Regivan H. N. Santiago, Graçaliz P. Dimuro, Javier Fernández, Humberto Bustince
Pages: 860 - 874

Author(s): Yue Jiang, Zhouhua Peng, Jun Wang
Pages: 875 - 889

Author(s): Qianlei Jia, Enrique Herrera-Viedma
Pages: 890 - 904

Author(s): Meng Zhao, Yiqi Hu, Song Wu, Zeshui Xu
Pages: 905 - 918

Author(s): Yajing Yu, Jian Guo, Mohammed Chadli, Zhengrong Xiang
Pages: 919 - 929

Author(s): Shen Yan, Zhou Gu, Ju H. Park, Xiangpeng Xie
Pages: 930 - 940

Author(s): Zhi-Min Li, Xiao-Heng Chang, Jun Xiong
Pages: 941 - 954

Author(s): Jianhua Dai, Xiongtao Zou, Yuhua Qian, Xizhao Wang
Pages: 955 - 969

Author(s): Qian Zhang, Huaicheng Yan, Meng Wang, Zhichen Li, Yufang Chang
Pages: 970 - 981

Author(s): Jiang Deng, Jianming Zhan, Enrique Herrera-Viedma, Francisco Herrera
Pages: 982 - 996

Author(s): Edwin Lughofer, Igor Skrjanc
Pages: 997 - 1008

Author(s): Shanling Dong, Meiqin Liu
Pages: 1009 - 1019

Author(s): Zuowei Cai, Lihong Huang, Zengyun Wang
Pages: 1020 - 1030

Author(s): Jiasheng Song, Xiao-Heng Chang
Pages: 1031 - 1040

Author(s): Chengzhi Zhu, Chenguang Yang, Yiming Jiang, Hui Zhang
Pages: 1041 - 1051

Author(s): Xiaobin Gao, Feiqi Deng, Chun-Yi Su, Pengyu Zeng
Pages: 1052 - 1063

Author(s): Xiangpeng Xie, Fuyi Yang, Lei Wan, Jianwei Xia, Kaibo Shi
Pages: 1064 - 1070

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.