Saturday, June 10, 2023

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume 31, Issue 6

Author(s): Lili Zhang, Yongming Li
Pages: 1759 - 1768

Author(s): Feifei Du, Jun-Guo Lu
Pages: 1769 - 1779

Author(s): Jin Ye, Bingzhen Sun, Xiaoli Chu, Jianming Zhan, Qiang Bao, Jianxiong Cai
Pages: 1780 - 1794

Author(s): Yingying Ren, Da-Wei Ding, Xiangpeng Xie
Pages: 1795 - 1805

Author(s): Ramasamy Kavikumar, Oh-Min Kwon, Boomipalagan Kaviarasan, Rathinasamy Sakthivel
Pages: 1806 - 1818

Author(s): Ying Zhao, Yuxuan Gao, Hong Sang, Shuanghe Yu
Pages: 1819 - 1829

Author(s): Yingjie Fan, Xia Huang, Zhen Wang, Jianwei Xia, Hao Shen
Pages: 1830 - 1842

Author(s): Yunliang Jiang, Jiangwei Weng, Xiongtao Zhang, Zhen Yang, Wenjun Hu
Pages: 1843 - 1854.

Author(s): Tao Wu, Sergey Gorbachev, Hak-Keung Lam, Ju H. Park, Lianglin Xiong, Jinde Cao
Pages: 1855 - 1869

Author(s): Muhammad Shamrooz Aslam, Prayag Tiwari, Hari Mohan Pandey, Shahab S. Band
Pages: 1870 - 1884

Author(s): Weihua Xu, Doudou Guo, Yuhua Qian, Weiping Ding
Pages: 1885 - 1899

Author(s): Tiantian Wu, Zhaoxu Yu, Shugang Li
Pages: 1900 - 1911

Author(s): Kun Liang, Wangli He, Jing Xu
Pages: 1912 - 1924

Author(s): Honggui Han, Chenxuan Sun, Xiaolong Wu, Hongyan Yang, Junfei Qiao
Pages: 1925 - 1939

Author(s): Licheng Zheng, Zhi Liu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang, Zongze Wu, Shengli Xie
Pages: 1940 - 1952

Author(s): Qiwei Liu, Huaicheng Yan, Hao Zhang, Chaoyang Chen, Yufang Chang
Pages: 1953 - 1965

Author(s): Qunxian Zheng, Shengyuan Xu, Baozhu Du
Pages: 1966 - 1980

Author(s): Xiao Zhang, Changlin Mei, Jinhai Li, Yanyan Yang, Ting Qian
Pages: 1981 - 1994

Author(s): Miha Ožbot, Edwin Lughofer, Igor Škrjanc
Pages: 1995 - 2005

Author(s): Zi-Peng Wang, Xu Zhang, Huai-Ning Wu, Mohammed Chadli, Tingwen Huang, Junfei Qiao
Pages: 2006 - 2017

Author(s): Pascual Jara, Luis Merino, Gabriel Navarro, Evangelina Santos
Pages: 2018 - 2028

Author(s): Fangmin Ren, Xiaoping Wang, Zhigang Zeng
Pages: 2029 - 2043

Author(s): Chaodie Liu, Feiping Nie, Rong Wang, Xuelong Li
Pages: 2044 - 2055

Author(s): Xiubin Zhu, Dan Wang, Witold Pedrycz, Zhiwu Li
Pages: 2056 - 2064

Author(s): Yunsong Hu, Huaicheng Yan, Youmin Zhang, Hao Zhang, Yufang Chang
Pages: 2065 - 2075

Author(s): Changle Sun, Haitao Li
Pages: 2076 - 2085

Author(s): Jiapeng Liu, Qing-Guo Wang, Jinpeng Yu
Pages: 2086 - 2091

Author(s): LeSheng Jin, Yi Yang, Radko Mesiar, Ronald R. Yager
Pages: 2092 - 2098

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.