Thursday, September 14, 2023

IEEE Transactions on Cognitive and Development Systems, Volume 15, Issue 3, September 2023

Author(s): Alejandra Ciria, Guido Schillaci, Bruno Lara, Emily S. Cross, Angelo Cangelosi
Pages: 981 - 984

Author(s): Atabak Dehban, Shanghang Zhang, Nino Cauli, Lorenzo Jamone, José Santos-Victor
Pages: 985 - 999

Author(s): Xin Xu, Kun Qian, Xingshuo Jing, Wei Song
Pages: 1000 - 1011

Author(s): Deniz Sen, Roy De Kleijn, George Kachergis
Pages: 1012 - 1019

Author(s): Carlo Mazzola, Francesco Rea, Alessandra Sciutti
Pages: 1020 - 1032

Author(s): James A. Michaelov, Seana Coulson, Benjamin K. Bergen
Pages: 1033 - 1042

Author(s): Caijilahu Bao, Zhiqiang Ma, Zhuoyi Wu, Wenjun Gao, Gwanggil Jeon, Tohru Kiryu
Pages: 1043 - 1050

Author(s): Monu Verma, Santosh Kumar Vipparthi, Girdhari Singh
Pages: 1051 - 1069

Author(s): Olivier Sigaud, Ahmed Akakzia, Hugo Caselles-Dupré, Cédric Colas, Pierre-Yves Oudeyer, Mohamed Chetouani
Pages: 1070 - 1084

Author(s): Hui Chang, Yixuan Sheng, Jinbiao Liu, Hongyu Yang, Xiangyu Pan, Honghai Liu
Pages: 1085 - 1101

Author(s): Farhad Nazari, Navid Mohajer, Darius Nahavandi, Abbas Khosravi, Saeid Nahavandi
Pages: 1102 - 1122

Author(s): Rahul Sharma, Tripti Goel, M. Tanveer, C. T. Lin, R. Murugan
Pages: 1123 - 1138

Author(s): Xintong Yang, Ze Ji, Jing Wu, Yu-Kun Lai
Pages: 1139 - 1149

Author(s): Lingling An, Ye Yuan, Yunhao Liu, Fan Zhao, Quan Wang, Jian K. Liu
Pages: 1150 - 1160

Author(s): Chen-Chen Fan, Hongjun Yang, Liang Peng, Xiao-Hu Zhou, Zhen-Liang Ni, Yan-Jie Zhou, Sheng Chen, Zeng-Guang Hou
Pages: 1161 - 1169

Author(s): Ruqi Zhou, Huiyou Chang, Yuepeng Zhou, Jun Xu, Yonghe Lu, Jiali Feng
Pages: 1170 - 1182

Author(s): Geng Zhang, Jin Liu, Guangyou Zhou, Zhiwen Xie, Xiao Yu, Xiaohui Cui
Pages: 1183 - 1195

Author(s): Hanpu Zhou, Zhuoying Fei, Qinghui Hong, Jingru Sun, Sichun Du, Tao Li, Jiliang Zhang
Pages: 1196 - 1208

Author(s): Jinhan Zhang, Jiahao Chen, Wei Wu, Hong Qiao
Pages: 1209 - 1223

Author(s): Haonan Duan, Peng Wang, Yiming Li, Daheng Li, Wei Wei
Pages: 1224 - 1238

Author(s): Guang Han, Ruiyu Yang, Hua Gao, Sam Kwong
Pages: 1239 - 1251

Author(s): Xuehan Wang, Tong Zhang, C. L. Philip Chen
Pages: 1252 - 1262

Author(s): Peiyu Guan, Zhiqiang Cao, Junzhi Yu, Min Tan, Shuo Wang
Pages: 1263 - 1278

Author(s): Mohsen Sadat Shahabi, Ahmad Shalbaf
Pages: 1279 - 1288

Author(s): Hegan Chen, Qinghui Hong, Wenqi Liu, Zhongrui Wang, Jiliang Zhang
Pages: 1289 - 1300

Author(s): Masayuki Hara, Hisato Sugata, Naofumi Otsuru, Masaya Takasaki, Yuji Ishino, Takeshi Mizuno, Masahito Miki, Noriaki Kanayama
Pages: 1301 - 1313

Author(s): Liang Tang, Hao Liu, Huang Huang, Xinru Xie, Nailong Liu, Mou Li
Pages: 1314 - 1322

Author(s): Zhesi Zhu, Dong Zhang, Cailong Chi, Ming Li, Dah-Jye Lee
Pages: 1323 - 1334

Author(s): Yasuaki Okuda, Ryo Ozaki, Soichiro Komura, Tadahiro Taniguchi
Pages: 1335 - 1347

Author(s): Yukun Zhang, Shuang Qiu, Wei Wei, Xuelin Ma, Huiguang He
Pages: 1348 - 1359

Author(s): Chang Li, Yuchang Zhao, Rencheng Song, Xiang Liu, Ruobing Qian, Xun Chen
Pages: 1360 - 1370

Author(s): Zengliang Han, Mou Chen, Shuyi Shao, Tongle Zhou, Qingxian Wu
Pages: 1371 - 1385

Author(s): Jiahui Pan, Lei Wang, Haiyun Huang, Jun Xiao, Fei Wang, Qimei Liang, Chengwei Xu, Yuanqing Li, Qiuyou Xie
Pages: 1386 - 1395

Author(s): Grgur Kovač, Adrien Laversanne-Finot, Pierre-Yves Oudeyer
Pages: 1396 - 1407

Author(s): Kritiprasanna Das, Ram Bilas Pachori
Pages: 1408 - 1418

Author(s): Xin Shu, Lei Zhang, Jiao Qu, Lituan Wang, Zizhou Wang, Wenjing Zhang, Ying Wang, Su Lui
Pages: 1419 - 1429

Author(s): Sumit Hazra, Acharya Aditya Pratap, Anup Nandy
Pages: 1430 - 1448

Author(s): Bo Chen, Hui Zhang, Fangfang Zhang, Yanhong Liu, Cheng Tan, Hongnian Yu, Yaonan Wang
Pages: 1449 - 1462

Author(s): Minsong Liu, Luntong Li, Shuai Hao, Yuanheng Zhu, Dongbin Zhao
Pages: 1463 - 1473

Author(s): Nick Zhang, Abhishek Gupta, Zefeng Chen, Yew-Soon Ong
Pages: 1474 - 1486

Author(s): Joseph A. Colantonio, Igor Bascandziev, Maria Theobald, Garvin Brod, Elizabeth Bonawitz
Pages: 1487 - 1500

Author(s): Jisheng Bai, Jianfeng Chen, Mou Wang, Muhammad Saad Ayub, Qingli Yan
Pages: 1501 - 1513

Author(s): Bin Cao, Kai Wang, Kui Ma, Jing Fan, Rui Yan, Yueshen Xu
Pages: 1514 - 1523

Author(s): Jian Ji, Sitong Li, Xianfu Liao, Fangrong Zhang
Pages: 1524 - 1535

Author(s): Andrea Ferigo, Giovanni Iacca, Eric Medvet, Federico Pigozzi
Pages: 1536 - 1546

Author(s): Abhijit Bhattacharyya, Aarushi Verma, Radu Ranta, Ram Bilas Pachori
Pages: 1547 - 1559

Author(s): Jiaqi Li, Haoran Li, Yaran Chen, Zixiang Ding, Nannan Li, Mingjun Ma, Zicheng Duan, Dongbin Zhao
Pages: 1560 - 1573

Author(s): Jianping Gou, Xiangshuo Xiong, Baosheng Yu, Yibing Zhan, Zhang Yi
Pages: 1574 - 1585

Author(s): Manuel Seet, Anastasios Bezerianos, Maria Panou, Evangelos Bekiaris, Nitish Thakor, Andrei Dragomir
Pages: 1586 - 1594

Author(s): Zhen-Tao Liu, Si-Jun Hu, Jinhua She, Zhaohui Yang, Xin Xu
Pages: 1595 - 1604

Author(s): Linhui Han, Xiangquan Tan, Qingwen Wu, Xu Deng
Pages: 1605 - 1617

Author(s): Kun Qian, Yanhui Duan, Chaomin Luo, Yongqiang Zhao, Xingshuo Jing
Pages: 1618 - 1627

Author(s): Yin Liu, Rong Liu, Jiaxing Wang, Wenqian Chen, Yongxuan Wang, Changkai Sun
Pages: 1628 - 1638

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.