Sunday, December 24, 2023

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Volume 15, Issue 4

Author(s): Edmond Q. Wu, Pengwen Xiong, Aiguo Song, Peter X. Liu
Pages: 1641 - 1644

Author(s): Xiong Lu, Dong Sun, Hongbin Yin, Huafang Xu, Yuxing Yan, Changcheng Wu, Aaron Quigley
Pages: 1645 - 1655

Author(s): Wei Li, Mingming Wang, Junyi Zhu, Aiguo Song
Pages: 1656 - 1672

Author(s): Qilin Li, Tong Zhang, C. L. Philip Chen, Ke Yi, Long Chen
Pages: 1673 - 1685

Author(s): Wanzeng Kong, Min Qiu, Menghang Li, Xuanyu Jin, Li Zhu
Pages: 1686 - 1693

Author(s): Yibo Zhang, Hui Shen, Ming Li, Dewen Hu
Pages: 1694 - 1701

Author(s): Bin Fang, Wenlong Ding, Fuchun Sun, Jianhua Shan, Xiaojia Wang, Chengyin Wang, Xinyu Zhang
Pages: 1702 - 1711

Author(s): Jianxiang Sun, Yadong Liu, Zeqi Ye, Dewen Hu
Pages: 1712 - 1721

Author(s): Yifan Zhang, Yang Yu, Bo Wang, Hui Shen, Gai Lu, Yingxin Liu, Ling-Li Zeng, Dewen Hu
Pages: 1722 - 1731

Author(s): Jinlong Chao, Shuzhen Zheng, Chang Lei, Hong Peng, Bin Hu
Pages: 1732 - 1743

Author(s): Lingling An, Zhen Yan, Weizheng Wang, Jian K. Liu, Keping Yu
Pages: 1744 - 1753

Author(s): Minqiang Yang, Chenlei Cai, Bin Hu
Pages: 1754 - 1764

Author(s): Ziqi Sun, Yi-Chuan Jiang, Yishu Li, Jongbin Song, Mingming Zhang
Pages: 1765 - 1772

Author(s): Kevin W. Tong, Xiao-Yan Zhao, Yong-Xia Li, Ping Li
Pages: 1773 - 1782

Author(s): Qi Wang, Chenxi Huang, Qingpeng Zeng, Chunquan Li, Ting Shu
Pages: 1783 - 1794

Author(s): Dingsheng Luo, Angelo Cangelosi, Alessandra Sciutti, Weiwei Wan, Ana Tanevska
Pages: 1795 - 1800

Author(s): Seth Karten, Mycal Tucker, Huao Li, Siva Kailas, Michael Lewis, Katia Sycara
Pages: 1801 - 1811

Author(s): Ozan Özdemir, Matthias Kerzel, Cornelius Weber, Jae Hee Lee, Stefan Wermter
Pages: 1812 - 1824

Author(s): Akira Taniguchi, Hiroaki Murakami, Ryo Ozaki, Tadahiro Taniguchi
Pages: 1825 - 1840

Author(s): Murat Kirtay, Verena V. Hafner, Minoru Asada, Erhan Oztop
Pages: 1841 - 1852

Author(s): Jianzhi Lyu, Philipp Ruppel, Norman Hendrich, Shuang Li, Michael Görner, Jianwei Zhang
Pages: 1853 - 1863

Author(s): Loïc Goasguen, Jean-Merwan Godon, Sylvain Argentieri
Pages: 1864 - 1878

Author(s): Paresh Dhakan, Kathryn Kasmarik, Philip Vance, Iñaki Rañó, Nazmul Siddique
Pages: 1879 - 1890

Author(s): Chloé Mercier
Pages: 1891 - 1904

Author(s): Arthur Aubret, Laetitia Matignon, Salima Hassas
Pages: 1905 - 1915

Author(s): Mark Sagar, Alecia Moser, Annette M. E. Henderson, Sam Morrison, Nathan Pages, Alireza Nejati, Wan-Ting Yeh, Jonathan Conder, Alistair Knott, Khurram Jawed, Martin Takac
Pages: 1916 - 1927

Author(s): Marta Lagomarsino, Marta Lorenzini, Pietro Balatti, Elena De Momi, Arash Ajoudani
Pages: 1928 - 1937

Author(s): Lukas Hindemith, Oleksandra Bruns, Arthur Maximilian Noller, Nikolas Hemion, Sebastian Schneider, Anna-Lisa Vollmer
Pages: 1938 - 1947

Author(s): Nuno Ferreira Duarte, Aude Billard, José Santos-Victor
Pages: 1948 - 1958

Author(s): Xinzhu Liu, Di Guo, Huaping Liu, Xinyu Zhang, Fuchun Sun
Pages: 1959 - 1970

Author(s): Alexa Bertó Giménez, Enrique Fernández-Rodicio, Álvaro Castro-González, Miguel A. Salichs
Pages: 1971 - 1980

Author(s): Vipul Nair, Paul Hemeren, Alessia Vignolo, Nicoletta Noceti, Elena Nicora, Alessandra Sciutti, Francesco Rea, Erik Billing, Mehul Bhatt, Francesca Odone, Giulio Sandini
Pages: 1981 - 1992

Author(s): Elif Ecem Özkan, Patrick G. T. Healey, Tom Gurion, Julian Hough, Lorenzo Jamone
Pages: 1993 - 2003

Author(s): Ali Ayub, Alan R. Wagner
Pages: 2004 - 2013

Author(s): Emilio Cartoni, Davide Montella, Jochen Triesch, Gianluca Baldassarre
Pages: 2014 - 2030

Author(s): Qing Miao, Zhijun Li, Kaiya Chu, Yudong Liu, Yuxin Peng, Shengquan Xie, Mingming Zhang
Pages: 2031 - 2040

Author(s): Jiachen Yang, Jipeng Zhang, Meng Xi, Yutian Lei, Yiwen Sun
Pages: 2041 - 2052

Author(s): Qingsong Ai, Zemin Liu, Wei Meng, Quan Liu, Sheng Q. Xie
Pages: 2053 - 2063

Author(s): Sunny Katyara, Fanny Ficuciello, Darwin G. Caldwell, Bruno Siciliano, Fei Chen
Pages: 2064 - 2076

Author(s): Peng Hao, Tao Lu, Shaowei Cui, Junhang Wei, Yinghao Cai, Shuo Wang
Pages: 2077 - 2088

Author(s): Chunzhi Yi, Shengping Zhang, Feng Jiang, Jie Liu, Zhen Ding, Chifu Yang, Huiyu Zhou
Pages: 2089 - 2098

Author(s): Yongtian Jia, Liming Ying
Pages: 2099 - 2107

Author(s): Aditya M. Deshpande, Eric Hurd, Ali A Minai, Manish Kumar
Pages: 2108 - 2121

Author(s): Seongin Na, Tomáš Rouček, Jiří Ulrich, Jan Pikman, Tomáš Krajník, Barry Lennox, Farshad Arvin
Pages: 2122 - 2131

Author(s): Yumin Xie, Langwen Zhang, Xiaoyuan Yu, Wei Xie
Pages: 2132 - 2143

Author(s): Yunlei Shi, Chengjie Yuan, Athanasios Tsitos, Lin Cong, Hamid Hadjar, Zhaopeng Chen, Jianwei Zhang
Pages: 2144 - 2155

Author(s): Jin Zhu, Jinglong Zhang, Qiang Ling, Geir E. Dullerud
Pages: 2156 - 2168

Author(s): Yang Hong, Zhiyu Ding, Yuan Yuan, Wenzheng Chi, Lining Sun
Pages: 2169 - 2178

Author(s): Sheng-Hui Peng, Pei-Hsuan Tsai
Pages: 2179 - 2189

Author(s): Xuesong Wang, Jiazhi Zhang, Yang Gu, Longyang Huang, Kun Yu, Yuhu Cheng
Pages: 2190 - 2201

Author(s): Wei-Jen Chen, Yuan-Pin Lin
Pages: 2202 - 2213

Author(s): Zhiqiang Ma, Dailiang Shi, Zhengxiong Liu, Jianhui Yu, Panfeng Huang
Pages: 2214 - 2227

Author(s): Mowen Yin, Weikai Huang, Zhichao Liang, Quanying Liu, Xiaoying Tang
Pages: 2228 - 2240

Author(s): Wenchao Gu, Shuang Bai
Pages: 2241 - 2253

Author(s): Haiyin Piao, Yue Han, Shaoming He, Chao Yu, Songyuan Fan, Yaqing Hou, Chengchao Bai, Li Mo
Pages: 2254 - 2268

Author(s): Zhengfa Liu, Guang CHen, Zhijun Li, Sanqing Qu, Alois Knoll, Changjun Jiang
Pages: 2269 - 2281

Author(s): Yakun Zhang, Huihui Cai, Jinghan Wu, Liang Xie, Minpeng Xu, Dong Ming, Ye Yan, Erwei Yin
Pages: 2282 - 2290

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.