Thursday, December 14, 2023

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 34, Issue 11, December 2023

Author(s): Alysa Ziying Tan, Han Yu, Lizhen Cui, Qiang Yang
Pages: 9587 - 9603

Author(s): Yang Tang, Chaoqiang Zhao, Jianrui Wang, Chongzhen Zhang, Qiyu Sun, Wei Xing Zheng, Wenli Du, Feng Qian, Jürgen Kurths
Pages: 9604 - 9624

Author(s): Junbo Wang, Amitangshu Pal, Qinglin Yang, Krishna Kant, Kaiming Zhu, Song Guo
Pages: 9625 - 9642

Author(s): Xiaofeng Wang, Leyan Shi, Jun Liu, Minglu Zhang
Pages: 9643 - 9656

Author(s): Likun Xia, Yuan Feng, Ziheng Guo, Jinhong Ding, Yanlei Li, Yifan Li, Ming Ma, Guoxi Gan, Yehan Xu, Jingyu Luo, Zhiping Shi, Yong Guan
Pages: 9657 - 9670

Author(s): Zhi-Hong Deng, Chang-Dong Wang, Ling Huang, Jian-Huang Lai, Philip S. Yu
Pages: 9671 - 9684

Author(s): Weizhao Song, Jian Feng, Huaguang Zhang, Wei Wang
Pages: 9685 - 9699

Author(s): Yi Lin, Fei Fan, Jianwei Zhang, Jizhe Zhou, Peixi Liao, Hu Chen, Zhenhua Deng, Yi Zhang
Pages: 9700 - 9712

Author(s): Sangmin Woo, Junhyug Noh, Kangil Kim
Pages: 9713 - 9726

Author(s): Xiao-Hu Zhou, Xiao-Liang Xie, Shi-Qi Liu, Zhen-Liang Ni, Yan-Jie Zhou, Rui-Qi Li, Mei-Jiang Gui, Chen-Chen Fan, Zhen-Qiu Feng, Gui-Bin Bian, Zeng-Guang Hou
Pages: 9727 - 9741

Author(s): Zhi Wang, Chunlin Chen, Daoyi Dong
Pages: 9742 - 9756

Author(s): Leonardo Enzo Brito da Silva, Nagasharath Rayapati, Donald C. Wunsch
Pages: 9757 - 9770

Author(s): Hongjing Liang, Zhixu Du, Tingwen Huang, Yingnan Pan
Pages: 9771 - 9782

Author(s): Lunke Fei, Shuping Zhao, Wei Jia, Bob Zhang, Jie Wen, Yong Xu
Pages: 9783 - 9794

Author(s): Lidan Liang, Jun Cheng, Jinde Cao, Zheng-Guang Wu, Wu-Hua Chen
Pages: 9795 - 9805

Author(s): Zheheng Jiang, Zhihua Liu, Long Chen, Lei Tong, Xiangrong Zhang, Xiangyuan Lan, Danny Crookes, Ming-Hsuan Yang, Huiyu Zhou
Pages: 9806 - 9820

Author(s): Hong Cheng, Xiucai Huang, Hongwei Cao
Pages: 9821 - 9831

Author(s): Chang Liu, Yuan Yao, Dezhao Luo, Yu Zhou, Qixiang Ye
Pages: 9832 - 9846

Author(s): Yushuo Guan, Ning Liu, Pengyu Zhao, Zhengping Che, Kaigui Bian, Yanzhi Wang, Jian Tang
Pages: 9847 - 9858

Author(s): Jie Chen, Shouzhen Chen, Mingyuan Bai, Jian Pu, Junping Zhang, Junbin Gao
Pages: 9859 - 9873

Author(s): Derek W. Orbaugh Antillon, Christopher R. Walker, Samuel Rosset, Iain A. Anderson
Pages: 9874 - 9886

Author(s): Hong Xie, Qiao Tang, Qingsheng Zhu
Pages: 9887 - 9899

Author(s): Bin Kang, Dong Liang, Junxi Mei, Xiaoyang Tan, Quan Zhou, Dengyin Zhang
Pages: 9900 - 9911

Author(s): Guangzhe Liu, Ke Zhang, Meibo Lv
Pages: 9912 - 9924

Author(s): Tiantian Zhang, Xueqian Wang, Bin Liang, Bo Yuan
Pages: 9925 - 9939

Author(s): Ning Xu, Jia-Yu Li, Yun-Peng Liu, Xin Geng
Pages: 9940 - 9951

Author(s): Zhen Wang, Liu Liu, Yiqun Duan, Dacheng Tao
Pages: 9952 - 9965

Author(s): Yong Feng, Zijun Liu, Jinglong Chen, Haixin Lv, Jun Wang, Xinwei Zhang
Pages: 9966 - 9980

Author(s): Lin Xiao, Wenqian Huang, Xiaopeng Li, Fuchun Sun, Qing Liao, Lei Jia, Jichun Li, Sai Liu
Pages: 9981 - 9991

Author(s): Andri Ashfahani, Mahardhika Pratama
Pages: 9992 - 10003

Author(s): Mingxuan Sun, Shengxiang Zou
Pages: 10004 - 10017

Author(s): Zhijia Zhao, Jian Zhang, Zhijie Liu, Chaoxu Mu, Keum-Shik Hong
Pages: 10018 - 10027

Author(s): Qiya Song, Bin Sun, Shutao Li
Pages: 10028 - 10038

Author(s): Han Liu, Yangyang Guo, Jianhua Yin, Zan Gao, Liqiang Nie
Pages: 10039 - 10050

Author(s): Tongtong Su, Jinsong Zhang, Zhaoyang Yu, Gang Wang, Xiaoguang Liu
Pages: 10051 - 10064

Author(s): Yunxia Lin, Songcan Chen
Pages: 10065 - 10078

Author(s): Ye Zhou
Pages: 10079 - 10090

Author(s): Bojun Jia, Yanjun Zhang
Pages: 10091 - 10104

Author(s): Yuanyuan Xu, Tieshan Li, Yue Yang, Qihe Shan, Shaocheng Tong, C. L. Philip Chen
Pages: 10105 - 10115

Author(s): Tingting Zhai, Hao Wang
Pages: 10116 - 10129

Author(s): Lina Wang, Jiayang Liu, Yang Liu, Weihua Gui
Pages: 10130 - 10140

Author(s): Xiaoling Luo, Hong Qu, Yuchen Wang, Zhang Yi, Jilun Zhang, Malu Zhang
Pages: 10141 - 10153

Author(s): Yan Zhang, Jian Guo, Zhengrong Xiang
Pages: 10154 - 10163

Author(s): Bin Wu, Xiangnan He, Qi Zhang, Meng Wang, Yangdong Ye
Pages: 10164 - 10177

Author(s): Chunsheng Liu, Tao Wu, Zhifei Li, Tao Ma, Jun Huang
Pages: 10178 - 10192

Author(s): Han Wang, Yang Yu, Yuan Jiang
Pages: 10193 - 10202

Author(s): Yu-Jie Zheng, Si-Bao Chen, Chris H. Q. Ding, Bin Luo
Pages: 10203 - 10212

Author(s): Daheng Wang, Tong Zhao, Wenhao Yu, Nitesh V. Chawla, Meng Jiang
Pages: 10213 - 10224

Author(s): Zhe Chen, Xiao-Jun Wu, Tianyang Xu, Josef Kittler
Pages: 10225 - 10239

Author(s): Jintao Huang, Chi-Man Vong, C. L. Philip Chen, Yimin Zhou
Pages: 10240 - 10253

Author(s): Qiang Yu, Jialu Gao, Jianguo Wei, Jing Li, Kay Chen Tan, Tiejun Huang
Pages: 10254 - 10265

Author(s): Sijie Niu, Kun Gao, Pengfei Ma, Xizhan Gao, Hui Zhao, Jiwen Dong, Yuehui Chen, Dinggang Shen
Pages: 10266 - 10278

Author(s): Guowang Du, Lihua Zhou, Kevin Lü, Hao Wu, Zhimin Xu
Pages: 10279 - 10293

Author(s): Qing Wang, Weiping Liu, Xiumei Wang, Xinghong Chen, Guannan Chen, Qingxiang Wu
Pages: 10294 - 10308

Author(s): Hongchen Tan, Xiuping Liu, Baocai Yin, Xin Li
Pages: 10309 - 10323

Author(s): Jiaming Xu, Yu Liu
Pages: 10324 - 10333

Author(s): Davide Bacciu, Danilo Numeroso
Pages: 10334 - 10345

Author(s): Chengjie Huang, Zhi Liu, C. L. Philip Chen, Yun Zhang
Pages: 10346 - 10358

Author(s): Haichuan Gao, Zhile Yang, Tian Tan, Tianren Zhang, Jinsheng Ren, Pengfei Sun, Shangqi Guo, Feng Chen
Pages: 10359 - 10373

Author(s): Yuang Jiang, Shiqiang Wang, Víctor Valls, Bong Jun Ko, Wei-Han Lee, Kin K. Leung, Leandros Tassiulas
Pages: 10374 - 10386

Author(s): Guohuai Lin, Hongyi Li, Choon Ki Ahn, Deyin Yao
Pages: 10387 - 10397

Author(s): Jingyao Zhang, Deyuan Meng
Pages: 10398 - 10407

Author(s): Christiam F. Frasser, Pablo Linares-Serrano, Iván Díez de los Ríos, Alejandro Morán, Erik S. Skibinsky-Gitlin, Joan Font-Rosselló, Vincent Canals, Miquel Roca, Teresa Serrano-Gotarredona, Josep L. Rosselló
Pages: 10408 - 10418

Author(s): Minjing Dong, Chang Xu
Pages: 10419 - 10432

Author(s): Nan Zhou, Kup-Sze Choi, Badong Chen, Yuanhua Du, Jun Liu, Yangyang Xu
Pages: 10433 - 10446

Author(s): Zhen Gao, Yujuan Wang
Pages: 10447 - 10457

Author(s): Shanrong Lin, Xiwei Liu
Pages: 10458 - 10472

Author(s): Susan Wei, Daniel Murfet, Mingming Gong, Hui Li, Jesse Gell-Redman, Thomas Quella
Pages: 10473 - 10486

Author(s): Hai Wang, Xingyi Long, Xue-Xin Liu
Pages: 10487 - 10501

Author(s): Wei Li, Jinlin Chen, Zhenyu Wang, Zhidong Shen, Chao Ma, Xiaohui Cui
Pages: 10502 - 10515

Author(s): Tiancheng Wen, Zhonggan Ding, Yongqiang Yao, Yaxiong Wang, Xueming Qian
Pages: 10516 - 10527

Author(s): Yawen Zeng, Yiru Wang, Dongliang Liao, Gongfu Li, Weijie Huang, Jin Xu, Da Cao, Hong Man
Pages: 10528 - 10537

Author(s): Mingjin Zhang, Jingwei Xin, Jing Zhang, Dacheng Tao, Xinbo Gao
Pages: 10538 - 10551

Author(s): Hongxin Wei, Renchunzi Xie, Lei Feng, Bo Han, Bo An
Pages: 10552 - 10562

Author(s): Yifei Xu, Jianwen Xie, Tianyang Zhao, Chris Baker, Yibiao Zhao, Ying Nian Wu
Pages: 10563 - 10577

Author(s): Shengbo Wang, Shiping Wen, Yin Yang, Kaibo Shi, Tingwen Huang
Pages: 10578 - 10588

Author(s): Tian Wang, Jiahui Chen, Jinhu Lü, Kexin Liu, Aichun Zhu, Hichem Snoussi, Baochang Zhang
Pages: 10589 - 10599

Author(s): Juntao Fei, Zhe Wang, Qi Pan
Pages: 10600 - 10611

Author(s): Masaki Ikuta, Jun Zhang
Pages: 10612 - 10625

Author(s): Xuan Geng, Yahong Rosa Zheng
Pages: 10626 - 10637

Author(s): Guanyu Gao, Yonggang Wen, Dacheng Tao
Pages: 10638 - 10652

Author(s): Qi Zhang, Antoni B. Chan
Pages: 10653 - 10667

Author(s): Zina Li, Yao Wang, Qian Zhao, Shijun Zhang, Deyu Meng
Pages: 10668 - 10682

Author(s): Jianhua Zhao, Xuan Ma, Lei Shi, Zhen Wang
Pages: 10683 - 10697

Author(s): Minh N. H. Nguyen, Shashi Raj Pandey, Tri Nguyen Dang, Eui-Nam Huh, Nguyen H. Tran, Walid Saad, Choong Seon Hong
Pages: 10698 - 10710

Author(s): Tian Xie, Chaoyang He, Xiang Ren, Cyrus Shahabi, C.-C. Jay Kuo
Pages: 10711 - 10723

Author(s): Xiaokai Liu, Xiang Liu, Gang Li, Sheng Bi
Pages: 10724 - 10736

Author(s): Sukru Burc Eryilmaz, Aysegul Dundar
Pages: 10737 - 10746

Author(s): Changda Xing, Yuhua Cong, Chaowei Duan, Zhisheng Wang, Meiling Wang
Pages: 10747 - 10761

Author(s): Tianjun Wei, Tommy W. S. Chow, Jianghong Ma
Pages: 10762 - 10774

Author(s): Yunfei He, Dengcheng Yan, Wenxin Xie, Yiwen Zhang, Qiang He, Yun Yang
Pages: 10775 - 10788

Author(s): Liuliu Zhang, Lingchen Zhu, Changchun Hua, Cheng Qian
Pages: 10789 - 10801

Author(s): Zhenhua Deng, Yangyang Liu
Pages: 10802 - 10811

Author(s): Chunmian Lin, Daxin Tian, Xuting Duan, Jianshan Zhou, Dezong Zhao, Dongpu Cao
Pages: 10812 - 10822

Author(s): Junjie Wang, Wei Li, Yunhao Gao, Mengmeng Zhang, Ran Tao, Qian Du
Pages: 10823 - 10837

Author(s): Yiliang Li, Jun-e Feng, Xiaodi Li, Shengyuan Xu
Pages: 10838 - 10850

Author(s): Pengfei Zhu, Jialu Li, Yu Wang, Bin Xiao, Shuai Zhao, Qinghua Hu
Pages: 10851 - 10863

Author(s): Dongdong Qin, Andong Liu, Jianming Xu, Wen-An Zhang, Li Yu
Pages: 10864 - 10874

Author(s): Baojin Huang, Zhongyuan Wang, Kui Jiang, Qin Zou, Xin Tian, Tao Lu, Zhen Han
Pages: 10875 - 10888

Author(s): Chuan Luo, Sizhao Wang, Tianrui Li, Hongmei Chen, Jiancheng Lv, Zhang Yi
Pages: 10889 - 10903

Author(s): Qi Lang, Xiaodong Liu, Wenjuan Jia
Pages: 10904 - 10918

Author(s): Yinyan Zhang, Jilian Zhang, Jian Weng
Pages: 10919 - 10929

Author(s): Xiao Peng Li, Zhang-Lei Shi, Chi-Sing Leung, Hing Cheung So
Pages: 10930 - 10943

Author(s): Bo Zhao, Yongwei Zhang, Derong Liu
Pages: 10944 - 10954

Author(s): Ce Ju, Cuntai Guan
Pages: 10955 - 10969

Author(s): Wen Sun, Biwen Li, Wanli Guo, Shiping Wen, Xiaoqun Wu
Pages: 10970 - 10979

Author(s): Zichen He, Lu Dong, Chunwei Song, Changyin Sun
Pages: 10980 - 10992

Author(s): Denis Kleyko, Geethan Karunaratne, Jan M. Rabaey, Abu Sebastian, Abbas Rahimi
Pages: 10993 - 10998

Author(s): Naoya Onizawa, Kota Katsuki, Duckgyu Shin, Warren J. Gross, Takahiro Hanyu
Pages: 10999 - 11005

Author(s): Shengxi Li, Danilo Mandic
Pages: 11006 - 11012

Author(s): Yingying Liu, Zhanshan Wang, Yuan Wang
Pages: 11013 - 11020

Author(s): Tianhao Gu, Zhe Wang, Xinlei Xu, Dongdong Li, Hai Yang, Wenli Du
Pages: 11021 - 11028

Author(s): Song Zhu, Yu Gao, Yuxin Hou, Chunyu Yang
Pages: 11029 - 11034


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.