Monday, December 20, 2021

IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems; Volume 13, Number 4, December 2021

Author(s): Vaishali Khurana;Monika Gahalawat;Pradeep Kumar;Partha Pratim Roy;Debi Prosad Dogra;Erik Scheme;Mohammad Soleymani
Pages: 732 - 749

Author(s): Martín Naya-Varela;Andrés Faíña;Richard J. Duro
Pages: 750 - 768

Author(s): Chanlin Yi;Chunli Chen;Lin Jiang;Qin Tao;Fali Li;Yajing Si;Tao Zhang;Dezhong Yao;Peng Xu
Pages: 769 - 778

Author(s): Vito Monteleone;Liliana Lo Presti;Marco La Cascia;Soizic Gauthier;Jean Xavier;Mohamed Zaoui;Alain Berthoz;David Cohen;Mohamed Chetouani;Salvatore Maria Anzalone
Pages: 779 - 790

Author(s): Ben Talbot;Feras Dayoub;Peter Corke;Gordon Wyeth
Pages: 791 - 805

Author(s): Xinghua Qu;Zhu Sun;Yew-Soon Ong;Abhishek Gupta;Pengfei Wei
Pages: 806 - 817

Author(s): Ataollah Ramezan Shirazi;Yaochu Jin
Pages: 818 - 826

Author(s): Haibao Wang;Lijie Huang;Changde Du;Dan Li;Bo Wang;Huiguang He
Pages: 827 - 840

Author(s): Ning Qiang;Qinglin Dong;Fangfei Ge;Hongtao Liang;Bao Ge;Shu Zhang;Yifei Sun;Jie Gao;Tianming Liu
Pages: 841 - 852

Author(s): Flora Ferreira;Weronika Wojtak;Emanuel Sousa;Luís Louro;Estela Bicho;Wolfram Erlhagen
Pages: 853 - 864

Author(s): Yong Wu;Kun Zhang;Di Wu;Chao Wang;Chang-An Yuan;Xiao Qin;Tao Zhu;Yu-Chuan Du;Han-Li Wang;De-Shuang Huang
Pages: 865 - 874

Author(s): Jinfang Wang;Ke Lv;Chang Liu;Xinli Nie;Dhananjaya Gowda;Shuxin Luan
Pages: 875 - 884

Author(s): Dongdong Li;Bing Chai;Zhe Wang;Hai Yang;Wenli Du
Pages: 885 - 897

Author(s): Haifeng Zhang;Wen Su;Jun Yu;Zengfu Wang
Pages: 898 - 911

Author(s): Wei Yuan;Ming Yang;Chunxiang Wang;Bing Wang
Pages: 912 - 921

Author(s): Ioanna Giorgi;Bruno Golosio;Massimo Esposito;Angelo Cangelosi;Giovanni L. Masala
Pages: 922 - 933

Author(s): Fanyu Zeng;Chen Wang;Shuzhi Sam Ge
Pages: 934 - 944

Author(s): Zhongke Gao;Xinmin Wang;Yuxuan Yang;Yanli Li;Kai Ma;Guanrong Chen
Pages: 945 - 954

Author(s): Difei Zeng;Kejie Huang;Cenglin Xu;Haibin Shen;Zhong Chen
Pages: 955 - 968

Author(s): Yu Zhou;Lianghai Jin;Hong Liu;Enmin Song
Pages: 969 - 983

Author(s): Rung-Yu Tseng;Tao-Wei Wang;Szu-Wei Fu;Chia-Ying Lee;Yu Tsao
Pages: 984 - 994

Author(s): Tianhao Gu;Zhe Wang;Dongdong Li;Hai Yang;Wenli Du;Yangming Zhou
Pages: 995 - 1009

Author(s): Ming Liu;Weiling Chang;Chao Li;Yuchun Ji;Ruiguang Li;Minyu Feng
Pages: 1010 - 1022

Author(s): Yuhu Cheng;Lin Chen;C. L. Philip Chen;Xuesong Wang
Pages: 1023 - 1032

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.