Friday, December 8, 2023

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Volume 27, Issue 6

Author(s): Huan Liu, JunQi Zhang, Peng Zu, MengChu Zhou
Pages: 1562 - 1574

Author(s): Jinyuan Zhang, Linjun He, Hisao Ishibuchi
Pages: 1575 - 1589

Author(s): Zixiao Pan, Ling Wang, Jie Zheng, Jing-Fang Chen, Xing Wang
Pages: 1590 - 1603

Author(s): Xinye Cai, Kang Wang, Yi Mei, Zhenhua Li, Jun Zhao, Qingfu Zhang
Pages: 1604 - 1617

Author(s): Ana Kostovska, Diederick Vermetten, Carola Doerr, Sašo Džeroski, Panče Panov, Tome Eftimov
Pages: 1618 - 1632

Author(s): Shaolin Wang, Yi Mei, Mengjie Zhang
Pages: 1633 - 1647

Author(s): Junkai Ji, Jin Zhou, Zhangfan Yang, Qiuzhen Lin, Carlos A. Coello Coello
Pages: 1648 - 1662

Author(s): Shanlin Jiang, Gary G. Yen, Zhenan He
Pages: 1663 - 1677

Author(s): Adetunji David Ajimakin, V. Susheela Devi
Pages: 1678 - 1689

Author(s): Yang Nan, Ke Shang, Hisao Ishibuchi, Linjun He
Pages: 1690 - 1704

Author(s): Fangfang Zhang, Yi Mei, Su Nguyen, Kay Chen Tan, Mengjie Zhang
Pages: 1705 - 1719

Author(s): Minyang Chen, Wei Du, Yang Tang, Yaochu Jin, Gary G. Yen
Pages: 1720 - 1734

Author(s): Binh Huynh Thi Thanh, Le Van Cuong, Ta Bao Thang, Nguyen Hoang Long
Pages: 1735 - 1749

Author(s): Yinan Guo, Guoyu Chen, Min Jiang, Dunwei Gong, Jing Liang
Pages: 1750 - 1764

Author(s): Haoran Gu, Handing Wang, Yaochu Jin
Pages: 1765 - 1779

Author(s): Li Yan, Wenlong Qi, Jing Liang, Boyang Qu, Kunjie Yu, Caitong Yue, Xuzhao Chai
Pages: 1780 - 1793

Author(s): Zhi-Hui Zhan, Jian-Yu Li, Sam Kwong, Jun Zhang
Pages: 1794 - 1808

Author(s): Maximilian Böther, Leon Schiller, Philipp Fischbeck, Louise Molitor, Martin S. Krejca, Tobias Friedrich
Pages: 1809 - 1821

Author(s): Yong Pang, Yitang Wang, Shuai Zhang, Xiaonan Lai, Wei Sun, Xueguan Song
Pages: 1822 - 1836

Author(s): Pei-Qiu Huang, Qingfu Zhang, Yong Wang
Pages: 1837 - 1850

Author(s): Yilin Fang, Fubo Liu, Miqing Li, Hao Cui
Pages: 1851 - 1865

Author(s): Petr Stodola, Jan Nohel
Pages: 1866 - 1880

Author(s): Xiao-Fang Liu, Xin-Xin Xu, Zhi-Hui Zhan, Yongchun Fang, Jun Zhang
Pages: 1881 - 1895

Author(s): Behrouz Ahadzadeh, Moloud Abdar, Fatemeh Safara, Abbas Khosravi, Mohammad Bagher Menhaj, Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan
Pages: 1896 - 1911

Author(s): Ying Hou, Yilin Wu, Honggui Han
Pages: 1912 - 1925

Author(s): Jie Zhao, Kang Hao Cheong
Pages: 1926 - 1940

Author(s): Songbai Liu, Qiuzhen Lin, Jianqiang Li, Kay Chen Tan
Pages: 1941 - 1961

Author(s): Junchen Wang, Changhe Li, Sanyou Zeng, Shengxiang Yang
Pages: 1962 - 1975

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.