Friday, August 19, 2022

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Volume 33, Issue 8, August 2022

Author(s): Licheng Jiao, Ruohan Zhang, Fang Liu, Shuyuan Yang, Biao Hou, Lingling Li, Xu Tang
Pages: 3195 - 3215

Author(s): Zhipei Hu, Hongru Ren, Peng Shi
Pages: 3216 - 3226

Author(s): Xiao-Zhen Liu, Kai-Ning Wu, Xiaohua Ding, Weihai Zhang
Pages: 3227 - 3237

Author(s): Qi Wang, Tao Han, Junyu Gao, Yuan Yuan
Pages: 3238 - 3250

Author(s): João F. L. de Oliveira, Eraylson G. Silva, Paulo S. G. de Mattos Neto
Pages: 3251 - 3263

Author(s): Guojun Wang, Weijun Li, Liping Zhang, Linjun Sun, Peng Chen, Lina Yu, Xin Ning
Pages: 3264 - 3276

Author(s): Akshay Agarwal, Gaurav Goswami, Mayank Vatsa, Richa Singh, Nalini K. Ratha
Pages: 3277 - 3289

Author(s): Yaohua Liu, Gang Wu, Zhi Tian, Qing Ling
Pages: 3290 - 3304

Author(s): Hailin Wang, Feng Zhang, Jianjun Wang, Tingwen Huang, Jianwen Huang, Xinling Liu
Pages: 3305 - 3319

Author(s): Lituan Wang, Lei Zhang, Xiaofeng Qi, Zhang Yi
Pages: 3320 - 3330

Author(s): Weiwei Sun, You Wu, Xinyu Lv
Pages: 3331 - 3342

Author(s): Hyun-Soo Choi, Dahuin Jung, Siwon Kim, Sungroh Yoon
Pages: 3343 - 3356

Author(s): Zhongwei Huang, Haijun Lei, Guoliang Chen, Alejandro F. Frangi, Yanwu Xu, Ahmed Elazab, Jing Qin, Baiying Lei
Pages: 3357 - 3371

Author(s): Dou Quan, Shuang Wang, Ning Huyan, Jocelyn Chanussot, Ruojing Wang, Xuefeng Liang, Biao Hou, Licheng Jiao
Pages: 3372 - 3386

Author(s): Qiang Yu, Shiming Song, Chenxiang Ma, Jianguo Wei, Shengyong Chen, Kay Chen Tan
Pages: 3387 - 3399

Author(s): Lida Li, Jiangtao Xie, Peihua Li, Lei Zhang
Pages: 3400 - 3414

Author(s): Vasilios N. Katsikis, Spyridon D. Mourtas, Predrag S. Stanimirović, Yunong Zhang
Pages: 3415 - 3424

Author(s): Risheng Liu, Long Ma, Yuxi Zhang, Xin Fan, Zhongxuan Luo
Pages: 3425 - 3436

Author(s): Ningning Han, H. N. Mhaskar, Charles K. Chui
Pages: 3437 - 3447

Author(s): Liyang Liu, Bochao Wang, Zhanghui Kuang, Jing-Hao Xue, Yimin Chen, Wenming Yang, Qingmin Liao, Wayne Zhang
Pages: 3448 - 3460

Author(s): Haoran Tan, Yaonan Wang, Min Wu, Zhiwu Huang, Zhiqiang Miao
Pages: 3461 - 3473

Author(s): Xiaozheng Jin, Shaoyu Lü, Jiguo Yu
Pages: 3474 - 3486

Author(s): Ronghu Chi, Yu Hui, Biao Huang, Zhongsheng Hou, Xuhui Bu
Pages: 3487 - 3497

Author(s): James Oldfield, Yannis Panagakis, Mihalis A. Nicolaou
Pages: 3498 - 3509

Author(s): Juan Ni, Zhenhua Huang, Chang Yu, Dongdong Lv, Cheng Wang
Pages: 3510 - 3521

Author(s): Didier A. Vega-Oliveros, Liang Zhao, Anderson Rocha, Lilian Berton
Pages: 3522 - 3532

Author(s): Yibang Ruan, Yanshan Xiao, Zhifeng Hao, Bo Liu
Pages: 3533 - 3546

Author(s): Teng Wan, Shaoyi Du, Wenting Cui, Runzhao Yao, Yuyan Ge, Ce Li, Yue Gao, Nanning Zheng
Pages: 3547 - 3559

Author(s): Jun Lu, Jinliang Ding, Changxin Liu, Tianyou Chai
Pages: 3560 - 3571

Author(s): Jongmin Yu, Younkwan Lee, Kin Choong Yow, Moongu Jeon, Witold Pedrycz
Pages: 3572 - 3586

Author(s): Yu Zhang, Tao Zhou, Wei Wu, Hua Xie, Hongru Zhu, Guoxu Zhou, Andrzej Cichocki
Pages: 3587 - 3597

Author(s): Xingyu Chen, Chunyu Wang, Xuguang Lan, Nanning Zheng, Wenjun Zeng
Pages: 3598 - 3611

Author(s): Hao Fei, Yue Zhang, Yafeng Ren, Donghong Ji
Pages: 3612 - 3621

Author(s): Sanbo Ding, Zhanshan Wang, Xiangpeng Xie
Pages: 3622 - 3633

Author(s): Jingyu Wang, Lin Wang, Feiping Nie, Xuelong Li
Pages: 3634 - 3644

Author(s): Zhe Chen, Xiao-Jun Wu, Josef Kittler
Pages: 3645 - 3659

Author(s): Ju Jia, Meng Luo, Jinshuo Liu, Weixiang Ren, Lina Wang
Pages: 3660 - 3674

Author(s): Qinghua Zhang, Yunlong Cheng, Fan Zhao, Guoyin Wang, Shuyin Xia
Pages: 3675 - 3689

Author(s): Wentao Zhang, Zhiqiang Zuo, Yijing Wang
Pages: 3690 - 3699

Author(s): Min Wang, Haotian Shi, Cong Wang, Jun Fu
Pages: 3700 - 3712

Author(s): Weiwei Shi, Yihong Gong, Badong Chen, Xinhong Hei
Pages: 3713 - 3726

Author(s): Bin Wang, Bing Xue, Mengjie Zhang
Pages: 3727 - 3740

Author(s): Yu Wang, Chong Tang, Shuo Wang, Long Cheng, Rui Wang, Min Tan, Zengguang Hou
Pages: 3741 - 3752

Author(s): Xavier Alameda-Pineda, Vincent Drouard, Radu Patrice Horaud
Pages: 3753 - 3764

Author(s): Junyang Chen, Zhiguo Gong, Wei Wang, Weiwen Liu, Xiao Dong
Pages: 3765 - 3777

Author(s): Shixian Wen, Amanda Rios, Yunhao Ge, Laurent Itti
Pages: 3778 - 3791

Author(s): Jee Seok Yoon, Myung-Cheol Roh, Heung-Il Suk
Pages: 3792 - 3803

Author(s): Yuan-Xin Li, Zhongsheng Hou, Wei-Wei Che, Zheng-Guang Wu
Pages: 3804 - 3813

Author(s): Qingxin Meng, Xuzhi Lai, Ze Yan, Chun-Yi Su, Min Wu
Pages: 3814 - 3828

Author(s): Guoliang Chen, Jianwei Xia, Ju H. Park, Hao Shen, Guangming Zhuang
Pages: 3829 - 3841

Author(s): Wenwen Min, Xiang Wan, Tsung-Hui Chang, Shihua Zhang
Pages: 3842 - 3856

Author(s): Cuie Yang, Yiu-Ming Cheung, Jinliang Ding, Kay Chen Tan
Pages: 3857 - 3871

Author(s): Xindi Yang, Hao Zhang, Zhuping Wang
Pages: 3872 - 3883

Author(s): Yingjie Yin, De Xu, Xingang Wang, Lei Zhang
Pages: 3884 - 3894

Author(s): Aparajita Khan, Pradipta Maji
Pages: 3895 - 3907

Author(s): Songfu Cai, Vincent K. N. Lau
Pages: 3908 - 3922

Author(s): Xin Hu, Zhijun Liu, Xiaofei Yu, Yulong Zhao, Wenhua Chen, Biao Hu, Xuekun Du, Xiang Li, Mohamed Helaoui, Weidong Wang, Fadhel M. Ghannouchi
Pages: 3923 - 3937

Author(s): Tianhu Yu, Jinde Cao, Leszek Rutkowski, Yi-Ping Luo
Pages: 3938 - 3947

Author(s): Jun Wang, Zhi-Hua Zhou
Pages: 3948 - 3960

Author(s): Zhifei Li, Hai Liu, Zhaoli Zhang, Tingting Liu, Neal N. Xiong
Pages: 3961 - 3973

Author(s): Shuanglong Liu, Hongxiang Fan, Martin Ferianc, Xinyu Niu, Huifeng Shi, Wayne Luk
Pages: 3974 - 3987

Author(s): Wenzhe Guo, Hasan Erdem Yantır, Mohammed E. Fouda, Ahmed M. Eltawil, Khaled Nabil Salama
Pages: 3988 - 4002

Author(s): Zhi Wang, Chunlin Chen, Daoyi Dong
Pages: 4003 - 4016

Author(s): Luming Zhang, Xiaoqin Zhang, Mingliang Xu, Ling Shao
Pages: 4017 - 4030

Author(s): Carlos Perales-González, Francisco Fernández-Navarro, Mariano Carbonero-Ruz, Javier Pérez-Rodríguez
Pages: 4031 - 4042

Author(s): Zhinan Peng, Rui Luo, Jiangping Hu, Kaibo Shi, Sing Kiong Nguang, Bijoy Kumar Ghosh
Pages: 4043 - 4055

Author(s): Chunfeng Lian, Mingxia Liu, Li Wang, Dinggang Shen
Pages: 4056 - 4068

Author(s): Wenjin Huang, Huangtao Wu, Qingkun Chen, Conghui Luo, Shihao Zeng, Tianrui Li, Yihua Huang
Pages: 4069 - 4083

Author(s): Haiping Zhu, Hongming Shan, Yuheng Zhang, Lingfu Che, Xiaoyang Xu, Junping Zhang, Jianbo Shi, Fei-Yue Wang
Pages: 4084 - 4095

Author(s): Junhong Zhao, Jie Yang, Jun Wang, Wei Wu
Pages: 4096 - 4109

Author(s): Guan’An Wang, Qinghao Hu, Yang Yang, Jian Cheng, Zeng-Guang Hou
Pages: 4110 - 4124

Author(s): Mahdi Imani, Seyede Fatemeh Ghoreishi
Pages: 4125 - 4132

Author(s): Wu Yang, Yan-Wu Wang, Irinel-Constantin Morǎrescu, Xiao-Kang Liu, Yuehua Huang
Pages: 4133 - 4138

Author(s): Qingtao Zhao, Jennie Si, Jian Sun
Pages: 4139 - 4144


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.